veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Wat is een huurovereenkomst?

  open
   
   

  Een huurovereenkomst is een overeenkomst (afspraak) waarbij ene partij (de verhuurder) zich verplicht om aan de andere partij (de huurder) een zaak ter beschikking te stellen, terwijl de huurder op zijn beurt verplicht is tot het doen van een tegenprestatie.

 • 2.

  Is huur ook mogelijk zonder tegenprestatie?

  open
   
   

  Nee. Essentieel is dat de huurder huur voldoet. Zo niet, dan is er sprake van bruikleen, en zijn de regels die voor huur gelden niet van toepassing. Die tegenprestatie is in vrijwel alle gevallen geld, de huursom. Maar betaling in natura komt in uitzonderlijke gevallen ook voor.

 • 3.

  Wat kan ik doen bij wanprestatie?

  open
   
   

  Dat ligt eraan hoe ernstig de wanprestatie is. Als de verhuurder het gebrek of de beschadiging snel herstelt, kunt u de huurovereenkomst niet zomaar beëindigen. Mogelijk kunt u wel een (beperkte) schadevergoeding eisen.

  Is het gebrek ernstig of niet te herstellen, dan kunt u zelf de huurovereenkomst ontbinden of deze door de rechter laten ontbinden en een schadevergoeding eisen.

 • 4.

  Ben ik als huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde object?

  open
   
   

  Ja, in principe wel. U bent niet aansprakelijk als u kunt aantonen dat die schade niet is veroorzaakt door uw wanprestie. Voor brandschade geldt een omgekeerde regel: voor die schade is de verhuurder aansprakelijk, tenzij hij kan aantonen dat de huurder de brand heeft veroorzaakt.

 • 5.

  Mag ik zo maar onderverhuren?

  open
   
   

  In beginsel mag u dat, tenzij u goede redenen had om aan te nemen dat de verhuurder daar redelijke bezwaren tegen heeft. Dat geldt al helemaal als onderhuur in de huurovereenkomst zwart op wit wordt verboden. Maar let op: voor het onder(ver)huren van woonruimte gelden afwijkende regels.

 • 6.

  Wat wordt er bedoeld met ‘koop breekt geen huur'?

  open
   
   

  Als dat wat u huurt (bijvoorbeeld de auto, het huis) van eigenaar verandert loopt het huurcontract dat u hebt gewoon door, maar nu met de nieuwe eigenaar als verhuurder. Van die regel kan in een huurcontract worden afgeweken: in dat geval eindigt de huur wél door de verkoop.

  Maar bij woonruimte, bedrijfsruimte of ander onroerend goed kan koop nooit huur breken, ook al staat dat in het contract. De wettelijke regel zet dan de contractbepaling opzij.

 • 7.

  Wat is een beschrijving van gebreken?

  open
   
   

  Een beschrijving van gebreken is een door verhuurder en huurder samen opgestelde lijst van zaken, die bij het begin van de huurovereenkomst niet in orde zijn (deuk of kras in de huurauto, kapotte ruit in het huurhuis). Van te voren een dergelijke lijst opmaken is belangrijk omdat de wet ervan uitgaat dat de de huurder dat wat hij huurt onbeschadigd heeft ontvangen.

  Zijn er gebreken, en is daar van te voren geen lijst van opgemaakt, dan moet de huurder bewijzen dat die gebreken er van meet af aan al waren. In veel gevallen kan de huurder dat niet en draait hij op voor oude schade. Met een beschrijving van gebreken kan dat worden voorkomen.

 • 8.

  Hoe moet ik een huurovereenkomst ontbinden?

  open
   
   

  Als de ene partij wanprestatie pleegt (toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst) kan de ander de overeenkomst zelf ontbinden of door de rechter laten ontbinden. Zelf ontbinden doet u door de tegenpartij een brief te sturen waarin u meedeelt dat u de overeenkomst ontbindt.

  U kunt ook de rechter vragen om de overeenkomst te ontbinden, maar daarvoor moet u een procedure voeren. Een huurovereenkomst die betrekking heeft op woonruimte, bedrijfsruimte of ander onroerend goed kan, door de verhuurder in veel gevallen alleen worden ontbonden via de rechter.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag