veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Wanneer kan ik scheiden?

  open
   
   

  U kunt scheiden als uw huwelijk duurzaam is ontwricht. Een duurzame ontwrichting betekent dat verhouding binnen het huwelijk zo moeilijk is geworden dat het niet langer mogelijk is om nog bij elkaar te blijven. U hoeft op zich niet te bewijzen dat er sprake is van duurzame ontwrichting.

 • 2.

  Ik wil scheiden. Moet ik een advocaat inschakelen?

  open
   
   

  Ja, u moet een advocaat inschakelen. De echtscheiding kan alleen via de rechtbank worden geregeld. Het verzoek tot echtscheiding kan alleen door een advocaat worden ingediend.

 • 3.

  Hoeveel jaar moet mijn ex-partner partneralimentatie betalen?

  open
   
   

  In principe is de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar. Deze termijn gaat lopen op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  Als u minder dan 5 jaar getrouwd bent geweest en er zijn geen kinderen, dan is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

 • 4.

  Mijn ex-partner kan nu geen partneralimentatie betalen, omdat hij geen draagkracht heeft. Hoeft hij nu nooit meer alimentatie te betalen?

  open
   
   

  Nee. Op het moment dat uw ex-partner wel weer draagkracht heeft, omdat bijvoorbeeld zijn lasten afnemen of zijn inkomen toeneemt, heeft u weer recht op alimentatie. Dit moet u wel aan de rechtbank vragen door middel van een verzoekschrift dat ingediend moet worden door een advocaat.

 • 5.

  Kan ik partneralimentatie (laten) afkopen?

  open
   
   

  Ja dat kan. Aan het afkopen van partneralimentatie zijn voor- en nadelen verbonden. Het voordeel is dat dit vaak heikele punt direct is opgelost en u niet meer aan elkaar verbonden blijft op het punt van de partneralimentatie.

  Het nadeel voor de alimentatieplichtige is dat de betaalde partneralimentatie eenmalig in mindering wordt gebracht op het fiscale inkomen. Het is mogelijk dat daardoor een lager fiscaal voordeel wordt behaald dan wanneer de partneralimentatie gedurende een aantal jaren betaald wordt.

  Het nadeel voor de alimentatiegerechtigde is dat de ontvangen partneralimentatie eenmalig bij het fiscaal inkomen wordt opgeteld. De mogelijkheid bestaat dat er meer inkomstenbelasting betaald moet worden.

 • 6.

  Ik betaal partneralimentatie en mijn ex-partner weigert meer te werken. Zal de rechter op mijn verzoek de partneralimentatie verlagen?

  open
   
   

  Dat hangt er vanaf. Als uw ex-partner meer zou kunnen werken, omdat uw ex-partner dat in het verleden ook heeft gedaan en uw ex-partner de zorg voor de kinderen - niet meer heeft - kan dit een reden voor een rechter zijn om de alimentatie te verlagen of op nihil te stellen.

 • 7.

  Ik ben niet getrouwd geweest en ik heb ook geen geregistreerd partnerschap, moet ik nu partneralimentatie betalen?

  open
   
   

  Nee, een alimentatieverplichting voor de partner ontstaat alleen op het moment dat partijen gehuwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap hebben gehad.

   

 • 8.

  Ik ben niet getrouwd geweest en ik heb ook geen geregistreerd partnerschap gehad. Moet ik nu kinderalimentatie betalen?

  open
   
   

  De niet-verzorgende (biologische) ouder is onderhoudsplichtig ten opzichte van een minderjarig kind. Deze alimentatieverplichting ontstaat ook op het moment dat u het minderjarige kind niet heeft erkend of u geen gezag heeft over uw kind. De vraag of u alimentatie moet betalen en welk bedrag u aan alimentatie dient te voldoen, hangt af van de behoefte van uw kind en uw draagkracht. Uw draagkracht wordt vastgesteld aan de hand van uw inkomsten en uw (noodzakelijke) uitgaven.

 • 9.

  Moet ik de ontbinding van het samenlevingscontract via de rechtbank regelen?

  open
   
   

  Nee, in het samenlevingscontract staat hoe de overeenkomst kan worden beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een aangetekende brief of een exploot dat wordt uitgebracht door de deurwaarder. De wijze waarop een samenleving moet worden beëindigd is per samenlevingscontract verschillend.

 • 10.

  Wat is een scheiding van tafel en bed?

  open
   
   

  Bij scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk in stand, maar worden alle zakelijke banden die aan het huwelijk verbonden zijn, verbroken.

 • 11.

  Kan ik nog gebruik maken van de flitsscheiding?

  open
   
   

  Nee, dat kan sinds 1 maart 2009 niet meer. Indien je het eens bent kun je echter nog wel snel scheiden door middel van een echtscheidingsconvenant (en ouderschapsplan) die met een verzoekschrift bij de rechtbank kan worden ingediend.

 • 12.

  Wat is een echtscheidingsconvenant?

  open
   
   

  Een echtscheidingsconvenant is een document waar u met uw huwelijkspartner de afspraken vastleggen die u rondom de echtscheiding gemaakt heeft. Hierna kan een echtscheidingsverzoek worden ingediend op gemeenschappelijke basis.

 • 13.

  Mag ik de alimentatie stopzetten als mijn ex weigert de omgangsregeling na te komen?

  open
   
   

  Nee, dat mag niet. Alimentatie en omgang zijn twee aparte onderwerpen die los van elkaar gezien moeten worden.

 • 14.

  Wat kan ik doen als mijn ex de alimentatie weigert te betalen?

  open
   
   

  U kunt als de alimentatie bij rechterlijke uitspraak is vastgelegd de deurwaarder inschakelen, zodat de alimentatie kan worden geïncasseerd. Ook kunt u het Landelijk Bureau Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen. Dit bureau houdt zich ook met het incasseren van achterstallige alimentatie bezig.

 • 15.

  Is partner- en kinderalimentatie fiscaal aftrekbaar?

  open
   
   

  Ja, als u partner- en of kinderalimentatie betaalt, kunt u dat fiscaal aftrekken. Kinderalimentatie is alleen forfatair aftrekbaar als u meer dan 137 euro per kind per maand betaalt. U kunt bij kinderalimentatie niet het gehele bedrag aftrekken. Welk bedrag u wel kunt aftrekken hangt af van de leeftijd van uw kind. Het bedrag aan partneralimentatie kunt u volledig aftrekken.

 • 16.

  Mijn ex-partner en ik hebben ruzie en kunnen nauwelijks met elkaar praten. Heeft het wel zin om naar een echtscheidingsbemiddelaar te gaan?

  open
   
   

  Ja, als u beiden bereid bent om de kwesties die geregeld moeten worden op te lossen, is het altijd aan te raden naar een bemiddelaar te gaan. De bemiddelaar zal proberen de communicatie tussen u en uw ex-partner weer op gang te krijgen, zodat er weer overleg mogelijk is. Als dit echt niet mogelijk blijkt, dan kan altijd nog de gang naar de rechter worden gemaakt.

 • 17.

  Kan de rechter of mijn ex-partner mij verplichten om een bemiddelaar in te schakelen?

  open
   
   

  Nee, de rechter of uw ex kunnen u hiertoe niet verplichten. De rechter kan wel bepalen dat u samen met uw ex-partner eerst probeert om er samen uit te komen. Lukt dat niet dan moet de rechter altijd een uitspraak doen.

 • 18.

  De advocaat-bemiddelaar berekent de werkzaamheden per uur door aan mijn ex-partner en mij. Moeten wij ieder de helft van deze kosten betalen?

  open
   
   

  De advocaat-bemiddelaar zal in de bemiddelingsovereenkomst (mediationovereenkomst) opnemen dat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor de kosten van de bemiddeling. Dit houdt in dat u beiden volledig verantwoordelijk bent om deze kosten te voldoen. Het is niet automatisch zo dat u beiden de helft van de kosten moet dragen. Daarover kunnen ook andere afspraken worden gemaakt.