veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Mijn kind is vandaag geboren. Wanneer moet ik aangifte doen van de geboorte?

  open
   
   

  De geboorte van een kind moet binnen drie werkdagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren.

 • 2.

  Wie kan aangifte doen van de geboorte van een kind?

  open
   
   

  In principe doet de wettelijke vader van het kind aangifte. Als deze verhinderd of niet bekend is, dan kan de aangifte ook door een ander gedaan worden:

  • de moeder
  • degene die bij de geboorte aanwezig was
  • degene in wiens huis het kind is geboren
  • het hoofd van een inrichting waar het kind is geboren

 • 3.

  Wat zijn de kosten van een abortus?

  open
   
   

  Een abortus is kosteloos, mits u aantoont dat u Nederlander bent.

 • 4.

  Ik ben 26 weken zwanger. Kan ik dan nog een abortus ondergaan?

  open
   
   

  Nee, een abortus kan in Nederland tot de 24ste week worden uitgevoerd.

 • 5.

  Krijgt een kind die geen Nederlandse nationaliteit heeft wel de Nederlandse nationaliteit als het kind door een Nederland wordt erkend?

  open
   
   

  Nee, bij erkenning heeft het kind niet automatisch recht op het Nederlanderschap.

 • 6.

  Kan een man die de Nederlandse nationaliteit niet heeft een kind in Nederland erkennen?

  open
   
   

  Of een niet-Nederlandse man een kind kan erkennen, wordt bepaald door het nationale recht van de erkenner. Het nationale recht van de moeder en het kind bepaalt of vooraf schriftelijk toestemming moet worden gegeven.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente in uw woonplaats.

 • 7.

  Wanneer krijgt mijn kind de Nederlandse nationaliteit?

  open
   
   

  In het geval van twee ongehuwde Nederlandse ouders, heeft het kind bij geboorte automatisch de Nederlandse nationaliteit, omdat de moeder van het kind de Nederlandse nationaliteit heeft.

  In het geval van een ongehuwde Nederlandse man en een vrouw die niet de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het kind automatisch de Nederlandse nationaliteit als het kind vóór de geboorte als ongeboren vrucht is erkend.

 • 8.

  Kan een man die niet de verwekker van het kind is, het gezag over een kind krijgen?

  open
   
   

  Ja, dat kan. Als de man het kind heeft erkend en de moeder van het minderjarige kind samen met de man het gezamenlijk ouderlijk gezag verzoekt.

 • 9.

  Kan een minderjarige moeder het ouderlijk gezag over een kind hebben?

  open
   
   

  Nee, als een moeder minderjarig is zal er een voogd door de rechter worden benoemd die wordt belast met het gezag over het minderjarige kind. De moeder kan het ouderlijk gezag over haar kind krijgen als zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

 • 10.

  Mijn kind is achttien jaar. Heb ik nog ouderlijk gezag over mijn kind?

  open
   
   

  Nee, op het moment dat uw kind de leeftijd van achttien jaar bereikt eindigt het ouderlijk gezag.

 • 11.

  Wanneer wordt er een voogd voor een minderjarige benoemd?

  open
   
   

  Er een wordt een voogd benoemd als:

  • beide ouders overleden zijn
  • ouders onbevoegd zijn tot gezag (bijvoorbeeld een minderjarige moeder)
  • de ouders ontheven zijn van het gezag of ontzet zijn uit het gezag
  • het gaat om een minderjarige asielzoeker