veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Ben ik aansprakelijk voor de schulden die mijn echtgenoot aangaat?

  open
   
   

  Dat hangt er vanaf. Als de schuld is aangegaan voor een goed dat is aangeschaft voor de gewone gang van de huishouding, bijvoorbeeld de aanschaf van een wasmachine, dan kunnen beiden hierop worden aangesproken.

  Koopt de vrouw bijvoorbeeld een peperdure handtas dan kan alleen de vrouw hiervoor worden aangesproken. In beide gevallen kan de schuldeiser zich wel verhalen op het gemeenschappelijke vermogen van partijen.

 • 2.

  Heb ik altijd toestemming nodig van mijn echtgenoot om een overeenkomst aan te gaan?

  open
   
   

  In principe niet, maar er zijn hier wel een aantal uitzonderingen op. Bijvoorbeeld het aangaan van een hypotheek. Daar is altijd de toestemming van de andere echtgenoot voor nodig.

 • 3.

  Ben ik ook verplicht om de kinderen uit een vorige relatie van mijn echtgenoot (financieel) te onderhouden?

  open
   
   

  Als deze kinderen tot het gezin van u en uw echtgenoot behoren wel.

 • 4.

  Moet ik afspraken maken bij het aangaan van het huwelijk met betrekking tot schulden en bezittingen?

  open
   
   

  Nee, dat is niet noodzakelijk. Als u niets afspreekt bent u in gemeenschap van goederen gehuwd. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden van u en uw echtgenoot gemeenschappelijk worden.

 • 5.

  Als ik in gemeenschap van goederen ben gehuwd, zijn dan alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk?

  open
   
   

  Ja, tenzij één van u of uw echtgenoot goederen met een uitsluitingsclausule heeft geërfd, een goed of een schuld op een bijzondere wijze aan u of uw echtgenoot is verbonden. Het pensioen valt altijd buiten de gemeenschap van goederen, maar op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten heeft u wel recht op het pensioen van elkaar.

 • 6.

  Kan ik huwelijkse voorwaarden zelf opstellen?

  open
   
   

  Huwelijkse voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig als deze door een notaris zijn opgesteld.

 • 7.

  Kan ik alles in huwelijkse voorwaarden afspreken?

  open
   
   

  In principe wel. De wet geeft wel een raamwerk. De huwelijkse voorwaarden moeten bijvoorbeeld door een notaris worden opgesteld en niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde.

 • 8.

  Moet ik huwelijkse voorwaarden voor het sluiten huwelijk opstellen?

  open
   
   

  Nee, u kunt de huwelijkse voorwaarden ook tijdens het huwelijk bij de notaris laten opstellen.

 • 9.

  Moet de vrouw de geslachtsnaam van haar man aannemen?

  open
   
   

  Nee, dat is zij niet verplicht. De vrouw kan er wel voor kiezen om de geslachtsnaam van haar man aan te nemen. Ook kan zij er voor kiezen om haar meisjesnaam en dan de geslachtsnaam van haar man te voeren.

 • 10.

  Kan een man, als hij trouwt, de achternaam van zijn vrouw aannemen?

  open
   
   

  Ja, net zo goed als de vrouw de achternaam van de man kan aannemen. Ook is het mogelijk om beide achternamen te combineren.

 • 11.

  Wat is een samenlevingsovereenkomst?

  open
   
   

  In een samenlevingsovereenkomst kunt u afspraken met uw partner vastleggen over de kosten van de huishouding, over de vraag welke goederen wel en niet gemeenschappelijk zijn en of u over een weer recht krijgt op (nabestaanden)pensioen.

 • 12.

  Als ik ga samenwonen ben ik dan verplicht een samenlevingsovereenkomst te sluiten?

  open
   
   

  Nee, u bent niet verplicht een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Het is in sommige gevallen - bijvoorbeeld als u samen een huis koopt - wel aan te raden om een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Daarnaast kan samenwonen verstrekkende gevolgen hebben.

 • 13.

  Moet een samenlevingsovereenkomst door een notaris worden opgesteld?

  open
   
   

  Nee, dat is niet noodzakelijk. Door derden, bijvoorbeeld pensioenfondsen, wordt soms wel de voorwaarde gesteld dat de afspraken met betrekking tot pensioen in een notariële samenlevingsovereenkomst wordt gelegd.

 • 14.

  Als ik een samenlevingscontract met mijn partner sluit, mag ik dan zijn achternaam voeren?

  open
   
   

  Nee, dit kan niet.