Wat is een beroepschrift en hoe ziet dat er uit?

Terug naar overzicht

Wat is een beroepschrift en hoe ziet dat er uit?

In het beroepschrift geeft u aan dat u het niet eens bent met de negatieve beslissing op bezwaar van de overheidsinstantie. U moet uw beroepschrift indienen bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

In uw beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met een beslissing van de overheidsinstantie (in vaktaal: een bestuursorgaan). Uw beroepschrift mag in briefvorm zijn opgesteld, maar moet wel aan een aantal minimale eisen voldoen:

  • Uw naam en adres moeten vermeld staan.
  • Uw beroepschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening.
  • U moet omschrijven tegen welke beslissing u beroep instelt. Stuur daarom een kopie mee van de beslissing die de overheidsinstantie op uw bezwaar genomen heeft.
  • U moet aangeven waarom u het met deze beslissing niet eens bent.

Denk aan de termijn

In de beslissing van de overheidsinstantie op uw bezwaar staat omschreven binnen welke termijn u beroep kunt instellen. Over het algemeen bedraagt de termijn voor het instellen van beroep 6 weken, maar deze termijn kan soms ook korter zijn.

Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na die waarop het besluit op uw bezwaarschrift bekend is gemaakt. Deze bekendmaking gaat meestal doordat de overheidsinstantie u het besluit toezendt (of uitreikt), maar kan ook door middel van publicatie van het besluit in een dagblad of huis-aan-huisblad.

U moet deze termijn van 6 weken zeer goed in de gaten houden. Als u namelijk te laat bent met het indienen van uw beroep, wordt uw beroep niet meer in behandeling genomen. U beroep wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. U heeft dan geen mogelijkheden meer om de overheidsbeslissing aan te vechten.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag