Waar moet ik op letten bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift?

Terug naar overzicht

Waar moet ik op letten bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsinstantie (in vaktaal: een bestuursorgaan). Uw bezwaarschrift mag gewoon als brief zijn opgesteld, maar moet wel aan een aantal minimale eisen voldoen:

  • Uw naam en adres moeten vermeld staan.
  • Uw bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening.
  • U moet omschrijven tegen welke beslissing u bezwaar maakt. Stuur daarom een kopie mee van deze beslissing.
  • U moet aangeven waarom u het met deze beslissing niet eens bent.

In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het voor u negatieve besluit. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat het besluit niet in overeenstemming is met de bepaalde regels en/of het geldende beleid. Ook zou u kunnen aanvoeren dat er ten onrechte geen rekening is gehouden met uw persoonlijke omstandigheden.

Denk aan de termijn

In de beslissing van de overheidsinstantie staat omschreven binnen welke termijn u bezwaar kunt maken. Over het algemeen bedraagt de termijn voor het instellen van bezwaar 6 weken.

Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt. Deze bekendmaking gaat meestal doordat de overheidsinstantie u het besluit toezendt (of uitreikt), maar kan ook door middel van publicatie van het besluit in een dagblad of huis-aan-huisblad.

U moet deze termijn van 6 weken zeer goed in de gaten houden. Als u namelijk te laat bent met het indienen van uw bezwaar, wordt het bezwaar niet meer in behandeling genomen. U bezwaar wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. U heeft dan geen mogelijkheden meer om de overheidsbeslissing aan te vechten.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag