veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Vanaf welk moment heb ik recht op een advocaat?

  open
   
   

  De wet bepaalt dat u vanaf het moment dat u inverzekering wordt gesteld recht heeft op een advocaat.

 • 2.

  Wat is een piketregeling?

  open
   
   

  De piketregeling is een soort samenwerkingsverband van een groot aantal advocaten die bij toerbeurt ‘dienst hebben' en oproepbaar zijn op het moment dat een verdachte behoefte heeft aan rechtsbijstand.

  De piketadvocaat komt u bezoeken op de plaats waar u naar toe bent gebracht voor verhoor. Aan de piketadvocaat die deelneemt aan de regeling zijn geen kosten verbonden.

 • 3.

  Wat is een toevoeging?

  open
   
   

  U advocaat kan namens u een verzoek doen bij de Raad voor Rechtsbijstand voor gefinancierde rechtbijstand. De staat betaalt dan (deels) de kosten van uw advocaat.

  Afhankelijk van uw vermogen en inkomen. Indien het verzoek wordt toegekend, krijgt uw advocaat een toevoeging waarop hij later zijn werkzaamheden kan declareren.

 • 4.

  Wanneer is er sprake van tegenstrijdig belang?

  open
   
   

  Als er sprake is van tegenstrijdig belang, dan kan de advocaat niet twee of meerdere verdachten in eenzelfde zaak bijstaan. Het belang van de ene cliënt verzet zich tegen het belang van de andere.

  Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien de ene cliënt een feit ontkent, terwijl de andere verklaart dat de ontkennende cliënt wel de dader is. Ook is er sprake van tegenstrijdig belang als de verdachten elkaar de schuld in de schoenen schijven.

 • 5.

  Hoe lang kan ik maximaal vastgehouden worden voordat mijn zaak op zitting komt?

  open
   
   

  Na 104 dagen, dat is de duur van de voorlopige hechtenis moet uw zaak op zitting komen. Het kan wel zijn dat dit een pro forma is. Uw zaak wordt dan niet inhoudelijk behandeld.

  Let op dat u voorafgaand aan de voorlopige hechtenis al inverzekering bent gesteld voor maximaal 6 dagen en dat de politie u al 15 uur heeft mogen ophouden voor verhoor. De tijd dat u dus in totaal vast kunt zitten voordat uw zaak op een (pro forma) zitting komt, is maximaal 110 dagen en 15 uur.

 • 6.

  Wat is het beroepsgeheim van een advocaat?

  open
   
   

  Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd.

  Aan het beroepgeheim zit het verschoningsrecht gekoppeld. Handelt de advocaat in strijd met het beroeprsgeheim dan maakt hij zich schuldig aan een strafbaar feit.

 • 7.

  Wat houdt het verschoningsrecht in van een advocaat?

  open
   
   

  In het algemeen moeten getuigen moeten als zijn worden opgeroepen voor verhoor, ten eerste verschijnen en ten tweede de vragen die worden gesteld beantwoorden. Als ze dit weigeren kunnen ze in het uiterste geval worden gegijzeld.

  Een advocaat moet wel verschijnen, maar hoeft vragen waarop hij het antwoord alleen maar kan weten omdat u als verdachte deze hem in zijn hoedanigheid als advocaat heeft toevertrouwd, niet te beantwoorden. De advocaat kan zich dan beroepen op zijn verschoningsrecht. Ook familieleden van de verdachte hebben een verschoningsrecht.

 • 8.

  Wat is een dagvaarding?

  open
   
   

  De dagvaarding is een juridisch document, geel van kleur, waarop staat van welk strafbaar feit u verdacht wordt en wanneer en waar u dat gepleegd zou hebben. Ook staat er op de dagvaarding op welke datum u bij de rechtbank moet verschijnen.

  Daarnaast kunt u op de dagvaarding zien voor welke rechter u moet verschijnen: de kantonrechter, de kinderrechter, de politierechter, de meervoudige kamer etc.

 • 9.

  Wat is voorlopige hechtenis?

  open
   
   

  De voorlopige hechtenis is een verzamelnaam voor de periode dat ze u vasthouden van twee fases voorafgaand aan de zitting, namelijk de bewaring en de gevangenhouding of gevangenneming.

 • 10.

  Wat is bewaring?

  open
   
   

  Bewaring is een onderdeel van de zogenaamde voorlopige hechtenis. Het is een periode van maximaal 14 dagen waarbij u kunt worden vastgehouden. Of u wel in niet in bewaring moet blijven, beslist de rechter-commissaris.

 • 11.

  Wat is de raadkamer van de rechtbank?

  open
   
   

  De raadkamer is een onderdeel van de rechtbank oordeelt over de vordering gevangenhouding of gevangenneming van de officier van justitie. De raadkamer kan uit een (1) of uit drie rechters bestaan.

 • 12.

  Wat is het verschil tussen de politierechter en de meervoudige kamer?

  open
   
   

  De politierechter is een ‘unex judex', een alleen rechtsprekende rechter. De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters die zich over uw zaak buigen. De politierechter mag maximaal een jaar gevangenisstraf opleggen.

  Of uw zaak voor de politierechter komt of voor de meervoudige kamer, hangt af van de ernst van de zaak. De officier van justitie beslist hierover. De politierechter kan de zaak doorverwijzen indien hij van mening is dat de zaak bij de meervoudige kamer hoort, gelet de ernst van het strafbare feit of de omstandigheden waaronder deze is begaan.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag