veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Wat is strafrecht?

  open
   
   

  Het strafrecht zijn alle regels waarvan de wetgever heeft bepaald dat een ieder zich daaraan moet houden.

 • 2.

  Wat is strafprocesrecht?

  open
   
   

  Het strafprocesrecht zijn alle regels over de opsporing, vervolging en berchting van strafbare feiten tezamen.

 • 3.

  Wanneer ben ik een verdachte?

  open
   
   

  In het algemeen bent u een verdachte als er voldoende aanleiding is om u te verdenken van het plegen van een strafbaar feit. A

  ls u door de overheid daadwerkelijk wordt vervolgd voor een strafbaar feit of als er tegen u een strafrechtelijk financieel onderzoek loopt of indien er nog geen onherroepelijk vonnis is in de ontnemingszaak tegen u.

 • 4.

  Hoe lang mag de politie mij vasthouden voor onderzoek?

  open
   
   

  De politie mag u maximaal 15 uren ophouden voor verhoor. Dit kan nog eenmaal worden verlengd met 6 uren indien het een geval betreft waarvoor geen voorlopige hechtenis is toegelaten

 • 5.

  Wat is de cautie?

  open
   
   

  De cautie is de mededeling aan de verdachte dat hij het recht heeft om te zwijgen. Het vloeit voort uit het recht dat de verdachte heeft om niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling

 • 6.

  Heb ik tijdens een verhoor recht op een advocaat?

  open
   
   

  Nee, de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege heeft bepaald dat u in principe geen recht heeft op rechtsbijstand bij het eerste politieverhoor. Wel heeft u het recht om voorafgaand aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen.

  Bij minderjarige verdachten geldt overigens wel de regel dat zij recht hebben op een advocaat tijdens het verhoor door de politie.

 • 7.

  Wanneer heb ik recht op een advocaat?

  open
   
   

  Sinds 1 april 2010 heeft u het recht op een advocaat te raadplegen voorafgaand aan het moment van het eerste politieverhoor. Dit noemt men ook wel het consultatierecht. Als u afziet van dit consultatierecht, heeft u wettelijk het recht op een advocaat vanaf het moment dat u inverzekering gesteld wordt.

 • 8.

  Ben ik verplicht een advocaat in de arm te nemen?

  open
   
   

  Rechtsbijstand van een advocaat is een recht en geen plicht, u bent dus bevoegd om uw eigen verdediging te voeren.

 • 9.

  Wat is collusie?

  open
   
   

  De vrees voor collusie bestaat indien er een duidelijk vermoeden bestaat dat u door uw vrijlating het onderzoek dat tegen u loopt zal saboteren, frustreren en tegenwerken.

  Gevreesd wordt bijvoorbeeld dat u getuigen onder druk gaat zetten, sporen van het misdrijf gaat uitwissen of de goederen waarmee het strafbare feit is gepleegd gaat vernietigen of wegmaken.

 • 10.

  Wat is inverzekeringstelling?

  open
   
   

  De inverzekeringstelling is de periode die volgt nadat de maximale duur voor vasthouding ten behoeve van het onderzoek is verstreken. De inverzekeringstelling mag alleen in de gevallen waarbij voorlopige hechtenis mag worden toegepast.

  De inverzekering kan voor maximaal 3 dagen, welke termijn nog eenmaal met maximaal drie dagen kan worden verlengd indien dit dringend noodzakelijk is.

 • 11.

  Wat is voorlopige hechtenis?

  open
   
   

  Voorlopige hechtenis is de verzamelnaam voor de periode die na het verstrijken van de maxmale inverzekeringstelling (6 dagen) volgt. De voorlopige hechtenis omvat de bewaring (maximaal 14 dagen) en de gevangenhouding- en neming (maximaal 90 dagen).

  Na een periode van 104 dagen dient uw zaak voor de eerste keer op zitting te zijn. Dit hoeft geen inhoudelijke behandeling te zijn, dit kan ook pro forma. Voorlopige hechtenis kan alleen maar bij bepaalde strafbare feiten er moeten daarnaast ernstige bezwaren en gronden zijn.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag