veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Wat is een TOM-zitting?

  open
   
   

  Een TOM-zitting is een zitting van het OM, waarbij een parketsecretaris aan een meerderjarige verdachte een voorstel van afdoening van de strafzaak doet. Als de verdachte akkoord gaat en aan de voorwaarden voldoet, voorkomt hij daarmee dat zijn strafzaak voor de rechter wordt gebracht.

  Akkoord gaan betekent niet dat u daarmee ook uw schuld aan het strafbare feit erkent.

 • 2.

  Wat is een OTP-zitting?

  open
   
   

  Een OTP-zitting is een zitting van het OM, waarbij een parketsecretaris aan een minderjarige verdachte een voorstel van afdoening van de strafzaak doet. Als de verdachte akkoord gaat en aan de voorwaarden voldoet, voorkomt hij daarmee dat zijn strafzaak voor de rechter wordt gebracht.

 • 3.

  Wat is een OM-afdoening?

  open
   
   

  Met de OM-afdoening mag het OM u zelf een straf opleggen. Dit is dus anders dan het doen van een voorstel van afdoening. U heeft dus bij de OM-afdoening geen keuze of u wel of niet akkoord gaat, de straf wordt u opgelegd. Bent u het niet eens met de opgelegde straf dan moet u hiertegen verzet aantekenen.

  Bij de OM-afdoening staat uw schuld aan het strafbare feit vast als u geen verzet aantekent.

 • 4.

  Wat is een transactie?

  open
   
   

  Voor een groot aantal veel voorkomende lichte overtredingen kan de officier van justitie aan de verdachte een transactievoorstel doen. Een transactievoorstel kan bestaan uit een geldboete of een taakstraf. Gaat u met dit voorstel akkoord, dan hoeft u niet naar de strafrechter. Een transactievoorstel kan u tijdens een zitting worden gedaan, maar kan ook via toezending van een acceptgiro door het CJIB plaatsvinden.

 • 5.

  Wat is een officier van justitie?

  open
   
   

  De officier van justitie is de vertegenwoordig van OM bij rechtbank en belast met opsporing en vervolging van strafbare feiten. De officier van justitie heeft het vervolgingsmonopolie. Hij besluit om een verdachte wel of niet te vervolgen. De officier bepaalt ook voor welk strafbaar feit hij u gaat vervolgen.

 • 6.

  Wat is een advocaat-generaal?

  open
   
   

  De advocaat-generaal (AG) is de vertegenwoordiger van het OM bij het gerechtshof, zoals de officier van justitie de vertegenwoordiger is van het OM bij de rechtbank.

  De AG bij de Hoge Raad heeft de functie van adviseur.

 • 7.

  Wat is een procureur-generaal?

  open
   
   

  De proceur-generaal is belast met de landelijke leiding van het OM. Daarnaast is hij de vertegenwoordiger van het OM bij de Hoge Raad.

 • 8.

  Kan het OM ook zelf straffen opleggen?

  open
   
   

  Sinds 1 februari 2008 heeft het OM de bevoegdheid om zelf straffen op te leggen. Dit heet een strafbeschikking. Het OM kan geen vrijheidsbenemende straffen (gevangenisstraf/hechtenis) op te leggen.

 • 9.

  Wat is een strafbeschikking en kan ik hier bezwaar tegen maken?

  open
   
   

  Een strafbeschikking is de straf die het OM zelf oplegt. Het is dus tegenwoordig niet meer alleen de strafrechter die u een straf kan opleggen. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking, kunt u hiertegen in verzet. U moet dan binnen 14 dagen nadat u de beschikking heeft ontvangen verzet aantekenen. Op de beschikking staat aangegeven bij welk parket u het verzet moet aantekenen.

 • 10.

  Hoe stel ik verzet in tegen een strafbeschikking?

  open
   
   

  Dit kan u of uw advocaat schriftelijk doen via het adres: CVOM, Postbus 8267, 3503 RG Utrecht. Ook kan u, uw advocaat of iemand die u schriftelijk hiertoe heeft gemachtigd, dit in persoon doen. Dit kan aan de balie bij het arrondissementsparket van de plaats waar het strafbare feit is gepleegd. Op de voorzijde van de strafbeschikking is vermeld waar het strafbare feit is gepleegd.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag