Anw-uitkering aanvragen

Terug naar overzicht

Anw-uitkering aanvragen

Binnen twee weken na aangifte van het overlijden bij de gemeente stuurt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u automatisch een aanvraagformulier voor de Anw toe. Woonde de overledene niet in Nederland of was er geen sprake van huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan heeft u als nabestaande mogelijk toch recht op een uitkering. Neemt u dan zelf contact op met één van de SVB-kantoren voor meer informatie.

U kunt de aanvraag ook online invullen en versturen met een DigiD. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden en per post versturen.

Beslissing toekenning Anw-uitkering

Normaal gesproken krijgt u binnen een maand bericht over de toekenning van de Anw-uitkering. De SVB moet in elk geval binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag hebben genomen. Als u binnen deze termijn nog geen schriftelijke beslissing ontvangen heeft, kunt u een bezwaarschrift indienen wegens te late afhandeling van uw aanvraag. Ook kunt u uiteraard een klacht bij de SVB indienen.
Doorgaans leidt het indienen van een bezwaarschrift of klacht ertoe dat uw aanvraag op korte termijn alsnog wordt afgewikkeld.

Anw-uitkering te laat aangevraagd

Als u bijvoorbeeld pas jaren na het overlijden van uw partner een Anw-aanvraag indient, betekent dit niet dat u over alle inmiddels verstreken jaren zomaar een Anw-uitkering zult krijgen. De Anw-uitkering wordt in principe maximaal met één (1) jaar terugwerkende kracht toegekend.
Alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden, heeft u mogelijk recht op een langere terugwerkende uitkering.

Bij bijzondere omstandigheden moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • Een ernstige situatie waardoor u buiten uw schuld niet in staat was om tijdig een aanvraag in te (laten) dienen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u langdurig en ernstig ziek geworden bent.
  • De situatie dat u niet wist dat u recht had op een Anw-pensioen én dat u dit niet tegengeworpen kan worden. In principe wordt iedereen geacht de wet te kennen. U kunt zich dus niet snel op deze omstandigheid beroepen.

Wat moet worden verstaan onder een niet toe te rekenen oorzaak? U moet dan toch echt denken aan ernstige zaken. Bijvoorbeeld omdat u plotseling in het ziekenhuis was opgenomen en niet iemand anders kon machtigen om uw uitkering aan te vragen.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag