Hoe en wanneer kom ik in aanmerking voor AWBZ-zorg?

Terug naar overzicht

Hoe en wanneer kom ik in aanmerking voor AWBZ-zorg?

Om voor zorg op grond van de AWBZ in aanmerking te komen moet er een aanvraag worden ingediend. Deze aanvraag moet u indienen bij het Centrum indicatiestelling zorg, CIZ. Het CIZ gaat dan beoordelen welke zorg u nodig heeft en geeft hiervoor een zogenaamde indicatie af.

Voor uw aanvraag neemt u contact op met het CIZ-kantoor bij u in de buurt. U kunt uw aanvraag telefonisch doen of direct via een speciaal  aanvraagformulier.

Het CIZ gaat vervolgens aan de slag. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Het CIZ handelt uw aanvraag direct af, omdat uw vraag en situatie meteen duidelijk zijn.
  • Het CIZ heeft meer gegevens nodig om tot een goede beoordeling te komen. U ontvangt dan een aanvraagformulier met vragen over uw gezondheid, uw woon- en leefsituatie. U vult het formulier in en stuurt het ondertekend terug.

Nader onderzoek door indicatiesteller van het CIZ

Aan de hand van de door u verstrekte gegevens wordt er gekeken naar uw situatie. Soms is dat voldoende om een indicatie te kunnen stellen, maar vaak belt een medewerker van het CIZ u nog om aanvullende vragen te stellen. Soms komt een indicatiesteller van het CIZ bij u op bezoek om een beter beeld te krijgen van uw woon- en leefomstandigheden.

Deze CIZ-medewerker kijkt dan naar wat u wel en niet kunt en bekijkt hoe en met wie u woont. Heeft u misschien een partner of kinderen die u ook bepaalde hulp en ondersteuning kunnen geven?

Als de indicatiesteller van het CIZ bij u langs wil komen, wordt er altijd eerst een afspraak met u gemaakt. In sommige gevallen vraagt het CIZ informatie op bij uw huisarts of specialist. Hiervoor moet u het CIZ machtigen. Het CIZ stelt aan de hand van de verzamelde gegevens een zogenaamd indicatiebesluit op. In dit besluit staat of het CIZ vindt dat u in aanmerking komt voor AWBZ-zorg en zo ja, welke zorg.

In het indicatiebesluit staat altijd vermeld:

  • Voor welke zorg u in aanmerking komt (bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding).
  • Op welke hoeveelheid/klasse zorg u recht heeft (bijvoorbeeld 1 tot 2 uur per week).
  • Hoe lang u recht heeft op de zorg (bijvoorbeeld gedurende 1 jaar). Dat betekent dat er na afloop van een indicatie opnieuw ge├»ndiceerd moet worden als er dan nog zorg nodig is. Is zorg nog nodig dan wordt de indicatie verlengd, verhoogd of verlaagd.