IOW en andere inkomsten

Terug naar overzicht

IOW en andere inkomsten

Als u inkomsten uit arbeid heeft (loon, winst uit onderneming), worden deze inkomsten voor een deel vrijgelaten. Daarvoor geldt de volgende formule:

0,7 x (A - B) = IOW-uitkering per maand

A staat voor het minimumloon, en
B staat voor het in de desbetreffende kalendermaand verworven inkomen.

Een voorbeeld.

Gerard heeft een IOW-uitkering en gaat 1.000 euro bijverdienen. Zijn uitkering bedraagt dan 0,7 x (1.407,60 - 1.000) = 285,32 euro bruto per maand. Zijn totale inkomen bedraagt dan 1.285,32 euro bruto per maand.