Wat is de Toeslagenwet (TW) precies?

Terug naar overzicht

Wat is de Toeslagenwet (TW) precies?

Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt, kunt u een uitkering aanvragen. Het kan zijn dat deze uitkering te laag is om van rond te komen. In het algemeen is een uitkering namelijk maar 70% van uw laatstgenoten inkomen.

Niet iedereen kan zomaar een beroep op de Toeslagenwet doen. Alleen als uw uitkering onder het zogenaamde sociale minimum komt, kunt u bij het UWV een toeslag op grond van de Toeslagenwet (TW) krijgen.

De Toeslagenwet is dus bedoeld om uitkeringen tot het sociaal minimum aan te vullen. Daarnaast kunt u mogelijk ook een beroep op de Toeslagenwet doen als u tijdens uw tweede ziektejaar van uw werkgever loon ontvangt. Als het totale inkomen van u en uw eventuele partner lager is dan dit sociale minimum, dan krijgt u op grond van de Toeslagenwet mogelijk een toeslag op uw inkomen.

Wat houdt het sociaal minimum in?
Het sociaal minimum is het bedrag waarvan de overheid in Nederland vastgesteld heeft dat u dit tenminste nodig heeft om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit sociaal minimum is overigens niet voor iedereen hetzelfde. Hoe hoog het sociaal minimum voor u is, hangt onder andere af van uw gezinssamenstelling. Het bedrag varieert van ongeveer 70% tot 100% van het minimumloon.

In de tabel hieronder ziet u het sociaal minimum per dag per 1 juli 2013. Het gaat hier om bruto bedragen exclusief 8% vakantietoeslag:

leefsituatie sociaal minimum per dag (bruto)
gehuwd / samenwonend67,94 euro
alleenstaande ouder63,83 euro
allleenstaande van 23 jaar en ouder51,26 euro

Voor alleenstaanden jonger dan 23 jaar gelden lagere normen.

Als u in de categorie ‘gehuwden' valt, heeft u dus recht op een toeslag ter grootte van het verschil tussen het voor u geldende sociale minimum (67,94 euro bruto per dag) en uw daadwerkelijke inkomen.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag