tips & trucs

Tips & Trucs

 • 1.

  Aanvragen studiefinanciering voor dertigste levensjaar

  open
   
   

  Als u dertig jaar wordt in het jaar waarin u voor het eerst studiefinanciering aanvraagt, dan moet u de aanvraag indienen voor uw verjaardag. Doet u dit hierna, dan heeft u geen recht meer op studiefinanciering.

 • 2.

  In uitzonderingssituaties blijft inkomen van ouders buiten beschouwing

  open
   
   

  In het algemeen wordt er bij de beoordeling van uw recht op een aanvullende beurs gekeken naar het inkomen van uw ouders. Als de verstandhouding met uw ouders verstoord is (er moet sprake zijn van een ‘onverzoenlijk conflict'), dan kan het inkomen van uw ouders buiten beschouwing blijven.

  U moet dan wel, bijvoorbeeld door een verklaring van een school- of studentendecaan, bewijs leveren van deze situatie.

 • 3.

  Overweeg een spoedprocedure bij onmogelijkheid om studiefinanciering terug te betalen

  open
   
   

  Als u studiefinanciering moet terugbetalen en daardoor in grote financiële problemen dreigt terecht te komen, kan het raadzaam zijn om een zogenaamde voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. De rechtbank kan dan gevraagd worden om tijdelijk de inning van de teveel ontvangen studiefinanciering stop te zetten.

 • 4.

  Maak tijdig bezwaar tegen beslissing over te veel studiefinanciering

  open
   
   

  Als de DUO zich op het standpunt stelt dat u te veel studiefinanciering ontvangen heeft, maak daar dan binnen zes weken bezwaar tegen als u een andere mening bent toegedaan. Let op: het maken van bezwaar schort de terugbetaling niet op.

 • 5.

  Houd uw bijverdiensten in de gaten

  open
   
   

  Als u met bijverdiensten de kritische grens nadert, is het verstandig om alvast vooruit te kijken en in te schatten welke inkomsten u nog in dit jaar zult hebben. Aan het eind van het jaar worden vaak eindejaarsuitkeringen uitbetaald, waardoor u net over de grens heen kan schieten. Let daarop. Als u over de maximale bijverdiengrens heengaat moet u direct uw studiefinanciering stopzetten en uw OV-chipkaart inleveren.

 • 6.

  Geef bij twijfel wijziging in uw leefsituatie toch door aan de DUO

  open
   
   

  Twijfelt u of u een wijziging al dan niet moet doorgeven? Neem het zekere voor het onzekere en neem contact op met de DUO. Vraag dan altijd de naam van de medewerker met wie u spreekt en schrijf deze op. Blijft u onzeker of een wijziging van invloed is op uw studiefinanciering? Meld de wijziging dan schriftelijk en vraag de DUO om een schriftelijke bevestiging.

 • 7.

  Let bij uitwonenden beurs op identiek woonadres en GBA-adres

  open
   
   

  Om voor uw studiefinanciering als uitwonend te worden aangemerkt, moeten uw woonadres en GBA-adres overeenkomen. Soms weigert de gemeente een GBA- inschrijving op een bepaald adres. Maak dan binnen zes weken bezwaar tegen deze beslissing van het GBA en informeer onmiddellijk de DUO door een kopie te sturen van uw bezwaarschrift.

 • 8.

  Let goed op bij digitale correspondentie met DUO

  open
   
   

  U kunt er uit praktisch oogpunt voor kiezen om alle correspondentie met de DUO digitaal te laten verlopen. Houd er wel rekening mee dat dit dan ook geldt voor belangrijke mededelngen over uw rechten en plichten. Ook kunt u bijna nooit aanvoeren dat u bepaalde informatie niet ontvangen heeft.

 • 9.

  Studenten met hoog risicoprofiel riskeren extra adrescontrole

  open
   
   

  Sinds 1 januari 2012 gelden strengere regels ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitwonendenbeurs. Er worden door speciale toezichthouders controles uitgevoerd m.n. bij studenten met een verhoogd risicoprofiel. Als u in het verleden een regel in het kader van de studiefinancieriing heeft overtreden is de kans zeer groot dat u een verhoogd risicoprofiel heeft.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag