Wat is een vergunning voor voortgezet verblijf?

Terug naar overzicht

Wat is een vergunning voor voortgezet verblijf?

Een vergunning voor voortgezet verblijf is eigenlijk een soort tussenstation voorafgaand aan de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Net als de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd is de vergunning voor voortgezet verblijf niet aan een specifiek doel gebonden. Dit is wel zo bij de vergunning voor bepaalde tijd.

Een vergunning voor voortgezet verblijf kan worden aangevraagd wanneer iemand minimaal drie jaar in het bezit is geweest van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met een van de volgende verblijfsdoelen:

  • het ondergaan van een medische behandeling, maar alleen als die tenminste nog één jaar in Nederland nodig zal zijn.
  • verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling.
  • verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken.

In het geval van gezinshereniging of gezinsvorming is deze termijn verlengd naar vijf jaar.

Voor gezinsmigranten die voor de afloop van deze termijn van vijf jaar hun relatie verbreken in verband met huiselijk geweld, is de uitzondering gehandhaafd dat zij toch de aanvraag tot voorgezet verblijf kunnen doen.

Verder geldt in principe de algemene eis dat u geslaagd moet zijn voor het inburgeringsexamen, behalve als u bent vrijgesteld of ontheven van deze verplichting.

Naast deze vereisten kan er ook sprake zijn van bijzondere omstandigheden waarom iemand in aanmerking komt voor een vergunning van voortgezet verblijf. Er hoeft dan niet te zijn voldaan aan de hiervoor genoemde vereisten. Een voorbeeld is mensen die het slachtoffer zijn geworden van mensenhandel of seksueel geweld.

Aanvragen van een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf
De aanvraag voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf moet gedaan worden bij de IND door de vreemdeling zelf. De vreemdeling hoeft niet te beschikken over voldoende middelen van bestaan, zoals wel het geval is bij de reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.

De duur van een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf is maximaal vijf jaar.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag