Vakantie en verlof voor ambtenaren

Terug naar overzicht

Vakantie en verlof voor ambtenaren

Als ambtenaar heeft u ook recht op vakantie. Bij de overheid wordt vakantie in uren berekend. Bij de berekening van het aantal vakantie-uren speelt de leeftijd en de omvang van het dienstverband een rol.

Vakantie moet tijdig worden aangevraagd. Het bevoegd gezag kan de vakantie weigeren als het belang van de dienst zich tegen de vakantie verzet. Als het vakantieverzoek wordt geweigerd wordt dit gezien als een besluit en kunt u hiertegen bezwaar maken.

In de verschillende rechtspositieregelingen zijn vormen van buitengewoon verlof opgenomen. Daarbij kan worden gedacht aan:

 • verlof voor de uitoefening van het kiesrecht
 • verlof voor het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • verlof in verband met de functie in een publiekrechtelijk college
 • verlof voor activiteiten van vakorganisaties
 • verlof in verband met een verhuizing
 • verlof in verband met familieomstandigheden

De ambtenaar valt tevens onder de toepassing van de Wet Arbeid en Zorg. Deze wet voorziet in een aantal verlofvormen:

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
 • adoptie- en pleegzorgverlof
 • calamiteitenverlof
 • kraamverlof
 • kortdurend zorgverlof
 • langdurig zorgverlof
 • ouderschapsverlof

Daarnaast heeft u als ambtenaar de mogelijkheid om uw loopbaan te onderbreken. Ook is de zogenaamde levensloopregeling van toepassing.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag