Collectief ontslag

Terug naar overzicht

Collectief ontslag

De term ‘collectief ontslag' wordt vaak gebruikt als het gaat om een bedrijfseconomisch ontslag dat een grotere groep werknemers treft. De wet omschrijft vrij nauwkeurig wanneer er sprake is van collectief ontslag. Het moet dan gaan om:

  • twintig werknemers of meer, die
  • werkzaam zijn binnen een district van het UWV Werkbedrijf, en
  • binnen een periode van drie maanden ontslagen worden

Twintig werknemers of meer

Uitzendkrachten en gedetacheerde werknemers tellen voor dit aantal niet mee. Ook werknemers die in de proeftijd ontslagen worden of werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengd wordt, worden buiten beschouwing gelaten. Tot slot wordt ook ontslagaanvragen vanwege een niet-bedrijfseconomische reden (bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren) niet meegeteld.

Binnen een district van UWV Werkbedrijf

Het UWV Werkbedrijf is landelijk verdeeld in zes districten. Er moeten binnen een district dus tenminste twintig werknemers ontslagen worden om te kunnen spreken van collectief ontslag.

Periode van drie maanden

Als een werkgever meerdere bedrijfseconomische ontslagen ‘uitsmeert' over een langere periode dan drie maanden, kan hij daarmee voorkomen dat de reorganisatie het stempel ‘collectief ontslag' krijgt.

Als er in uw specifieke situatie voldaan is aan bovenstaande voorwaarden dan is er dus sprake van collectief ontslag. Dit betekent voor uw werkgever dat de reorganisatie aan een aantal extra voorwaarden moet voldoen:

  • Uw werkgever moet zijn plannen voor het collectieve ontslag melden bij het UWV Werkbedrijf en de vakbond(en). De melding bij het UWV Werkbedrijf wordt gevolgd door een wachttijd van een maand. Pas na deze maand neemt het UWV Werkbedrijf alle ontslagaanvragen in behandeling.
  • Uw werkgever moet verplicht met de vakbond(en) in overleg voor een sociaal plan.

Als u uw baan dreigt te verliezen in een reorganisatie, dan is het verstandig om na te gaan of er wellicht sprake is van collectief ontslag. Het komt namelijk wel voor dat werkgevers bewust of onbewust een collectief ontslag willen doorvoeren zonder daarbij bovenstaande voorwaarden in acht te nemen. Als dit in uw situatie het geval is, zou dit tot gevolg kunnen hebben dat u niet of later ontslagen worden of dat u mogelijk aanspraak kunt maken op een betere ontslagvergoeding.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

  • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
  • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

  1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
  2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
  3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag