Wanneer kan ik ontslagen worden wegens een vertrouwensbreuk?

Terug naar overzicht

Wanneer kan ik ontslagen worden wegens een vertrouwensbreuk?

Het is moeilijk om exact aan te geven wanneer er sprake is van een zodanige vertrouwensbreuk dat u om die reden ontslagen kunt worden. In elk geval kan uw werkgever niet volstaan met de enkele opmerking dat hij geen vertrouwen meer heeft in een verdere samenwerking.
Uw werkgever zal aannemelijk moeten maken dat:

 • Er zich voldoende zwaarwichtige feiten of omstandigheden hebben voorgedaan om te kunnen stellen dat er een vertrouwensbreuk ontstaan is, en
 • De vertrouwensbreuk definitief en onherstelbaar is.

Stel dat uw werkgever u beschuldigt van diefstal of verduistering zonder dit te kunnen bewijzen. Als uw werkgever in een dergelijke situatie een ontslagaanvraag indient wegens een vertrouwensbreuk, zal deze ontslagaanvraag hoogstwaarschijnlijk afgewezen worden.

De werkgever moet dus wel kunnen bewijzen of in elk geval aannemelijk maken dat er zich bepaalde ernstige feiten hebben voorgedaan. Stel dat u werkzaam bent als accountmanager en uw werkgever heeft u al een aantal malen aangesproken op het feit dat u niet goed in staat bent om uit te leggen welke zakelijke relaties u op een bepaalde dag bezocht heeft. Vervolgens krijgt u een schriftelijke waarschuwing.

Enige tijd later confronteert de werkgever u met een schriftelijke verklaring van een van zijn relaties. Deze relatie beweert dat u hem nooit bezocht heeft op de dag dat u uw werkgever juist gemeld heeft deze relatie uitgebreid gesproken te hebben. Uw werkgever kan in een dergelijke situatie met grote kans van slagen een ontslagprocedure wegens een vertrouwensbreuk starten. De feiten zijn voldoende ernstig (het voorliegen van uw werkgever) en de werkgever kan de feiten bewijzen of in elk geval aannemelijk maken (de schriftelijke verklaring van de zakelijke relatie).

Bij de afweging of de werkgever u kan ontslaan wegens een vertrouwensbreuk wordt ook rekening gehouden met:

 • De lengte van uw dienstverband.
 • Uw staat van dienst. Heeft u altijd goed gefunctioneerd?
 • De vraag of u al eens eerder gewaarschuwd bent voor ontoelaatbaar gedrag.
 • De vraag of eventuele collega's ook bij de zaak betrokken zijn. En zo ja, vraagt de werkgever ook voor hen ontslag aan?
 • Uw houding. Heeft u zelf geprobeerd om de verhouding tussen u en uw werkgever te normaliseren of heeft juist fel of zelfs agressief gereageerd?

De vraag of u rekening moet houden met ontslag hangt dus helemaal van uw specifieke omstandigheden af. Als u door uw werkgever geconfronteerd wordt met de opmerking dat hij vanwege een vertrouwensbreuk ontslag voor u gaat aanvragen, is het verstandig om zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen.

In extreme gevallen zou uw werkgever zelfs kunnen besluiten om u ontslag op staande voet te geven. Het zal dan vaak om een zeer ernstige misdraging van uw kant moeten gaan.

Wilt u weten of ontslag in uw situatie eigenlijk wel mogelijk is? Gebruik dan de online tool Ontslagchecker. U krijgt dan binnen enkele minuten een betrouwbare indicatie of ontslag wel of niet toegestaan is. 

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag