artikelen

Artikelen

 • Sollicitatiebrief en CV: Wat moet of mag ik vermelden?

  In een sollicitatiebrief uw beste beentje voorzetten is prima, maar past u op met het vermelden van zaken die in strijd zijn met de waarheid...

  Lees meer
 • Sollicitatiegesprek: Welke vragen mag ik (niet) verwachten?

  Een kandidaat-werkgever mag u tijdens een sollicitatiegesprek niet zomaar van alles vragen. Over privacygevoelige onderwerpen als een eventueel strafrechtelijk verleden of uw medische toestand mag u in het algemeen zwijgen.

  Lees meer
 • Mag een kandidaat-werkgever referenties over mij inwinnen?

  Een kandidaat-werkgever hoort alleen referenties over u in te winnen nadat u hiervoor toestemming verleend heeft. Om te voorkomen dat een kandidaat-werkgever zonder uw expliciete toestemming...

  Lees meer
 • Wat is een assessment?

  Letterlijk betekent het Engelse woord ‘assessment' inschatting of beoordeling. Het gaat bij een assessment dan ook om een beoordeling van een sollicitant of werknemer in het kader van zijn (on)geschiktheid voor een bepaalde functie.

  Lees meer
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Soms zal een werkgever bij de start van een nieuwe baan vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG), bij veel mensen beter bekend als een ‘bewijs van goed gedrag'. Met deze verklaring omtrent gedrag kunt u dan aantonen dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het vervullen van de functie.

  Lees meer
 • Discriminatie bij sollicitatie

  Onder discriminatie verstaat men in het algemeen het maken van verboden onderscheid tussen mensen op grond van bijvoorbeeld afkomst, ras, religieuze overtuigingen, sekse, seksuele geaardheid, handicap of chronische ziekte.

  Lees meer
 • Sollicitatie en aanstellingskeuring

  Voor specifieke functies kan het zijn dat de werkgever een zogenaamde aanstellingskeuring wil laten plaatsvinden. Deze medische keuring is alleen toegestaan als het voor het vervullen van de functie noodzakelijk is dat u aan bepaalde medische eisen voldoet.

  Lees meer
 • Wat is de NVP Sollicitatiecode?

  De NVP Sollicitatiecode is een door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgesteld document met gedragsregels waaraan elke werkgever zich bij het aannemen van personeel zou moeten houden.

  Lees meer
 • Klachten over het verloop van uw sollicitatieprocedure? Deel I

  Tijdens een sollicitatieprocedure kan er natuurlijk van alles fout gaan. Kleine dingen, maar soms ook belangrijke zaken. Uiteraard kunt u zich beklagen bij de kandidaat-werkgever, maar mogelijk vindt uw klacht hier onvoldoende gehoor...

  Lees meer
 • Klachten over het verloop van uw sollicitatieprocedure? Deel II

  Als u een klacht heeft over een aanstellingskeuring, dan kunt u tot zes maanden nadat het probleem zich heeft voorgedaan een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.

  Lees meer

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag