veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

 • 1.

  Op hoeveel vakantiedagen heb ik per jaar recht?

  open
   
   

  Het aantal vakantiedagen waarop u recht heeft, is volgens de wet minimaal viermaal het aantal dagen dat u per week werkt. Als u dus vijf dagen per week werkt, heeft u recht op minimaal 4 x 5 dagen = 20 vakantiedagen per jaar.

  Vaak heeft u op grond van uw arbeidsovereenkomst of een CAO recht op meer vakantiedagen dan dit wettelijke minimum. Deze eventuele extra vakantiedagen worden dan ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd

 • 2.

  Mag ik zelf bepalen wanneer ik mijn vakantiedagen opneem?

  open
   
   

  In principe wel. Volgens de standaard wettelijke regeling moet de werkgever de vakantiedagen naar uw wensen vaststellen. U mag dus in principe zelf aangeven wanneer en voor hoe lang u met vakantie wilt. Uw werkgever mag uw verzoek wel afwijzen op grond van een ‘gewichtige' reden. Dan moet u denken aan een seizoenspiek of een zieke collega waardoor u niet gemist kunt worden.

  Het is mogelijk dat in uw arbeidsovereenkomst of in een CAO een andere vakantieregeling is opgenomen. Daar kan bijvoorbeeld in staan dat de vakantiedagen tussen werknemer en werkgever in overleg worden vastgesteld. Ook is het mogelijk dat in deze vakantieregeling is opgenomen dat de beslissing om met vakantie te mogen gaan bij uw werkgever ligt.

 • 3.

  Mag mijn werkgever eenzijdig mijn vakantie vaststellen?

  open
   
   

  Nee. In het algemeen kan uw werkgever niet eenzijdig bepalen wanneer u vakantiedagen moet opnemen. Wel kan in een CAO of in uw arbeidsovereenkomst afgesproken zijn dat er binnen het bedrijf waar u werkt sprake is van een verplichte bedrijfsvakantie gedurende een bepaalde periode.

 • 4.

  Bouw ik ook tijdens ziekte vakantiedagen op?

  open
   
   

  Ja, in principe wel. Als u langdurig arbeidsongeschikt bent, bouwt u maximaal over een periode van zes maanden vakantiedagen op.

 • 5.

  Als ik tijdens mijn vakantie ziek wordt, gaat dit dan ten koste van mijn vakantiedagensaldo?

  open
   
   

  Nee. Het is wel belangrijk dat u in dat geval zo snel mogelijk bij uw werkgever melding doet van het feit dat u ziek bent.

 • 6.

  Mag mijn werkgever eisen dat ik al mijn vakantiedagen voor het einde van het jaar opneem?

  open
   
   

  Nee, een regeling waarbij u gedwongen wordt om al uw vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen is in principe niet geldig. Wel mag uw werkgever van u verwachten dat u er - binnen redelijke grenzen - aan meewerkt om te voorkomen dat er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat.

 • 7.

  Hoe weet ik hoog groot mijn vakantiedagensaldo is?

  open
   
   

  Uw werkgever is wettelijk verplicht om uw vakantiedagensaldo bij te houden. Op uw verzoek is de werkgever bovendien verplicht om u inzage te geven in het aantal door u opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen. Ook moet de werkgever aangeven hoe hij aan dit saldo komt.

 • 8.

  Hoe lang heb ik recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof?

  open
   
   

  U heeft in principe naar keuze 4 of 6 weken zwangerschapsverlof. Afhankelijk van deze keuze bedraagt het bevallingsverlof 12 of 10 weken. In totaal heeft u dus recht op 16 weken verlof.

 • 9.

  Mag ik zelf bepalen wanneer mijn zwangerschapsverlof ingaat?

  open
   
   

  Ja, zolang uw zwangerschapsverlof maar binnen een periode van 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum start.

 • 10.

  Wordt mijn volledige loon tijdens mijn zwangerschaps- en bevallingsverlof doorbetaald?

  open
   
   

  Ja. Alleen als uw loon hoger is dan het maximaal verzekerd dagloon (ca. 4.000 euro bruto per maand), mag uw werkgever de doorbetaling maximeren tot dit bedrag.

 • 11.

  Wanneer heb ik recht op kraamverlof?

  open
   
   

  Als u werknemer bent en uw partner is net bevallen, heeft u recht op twee dagen kraamverlof.

 • 12.

  Is mijn werkgever verplicht om mijn verzoek om ouderschapsverlof goed te keuren?

  open
   
   

  Als u gebruik maakt van de ‘standaardregeling' moet de werkgever uw verzoek goedkeuren. De standaardregeling gaat uit van een verlof van de helft van het aantal uren dat u normaal per week werkt gedurende een periode van zes maanden. U mag uw werkgever verzoeken om een afwijkende regeling.

  Uw werkgever mag dit verzoek om af te wijken van de standaardregeling alleen afwijzen als er sprake is van een zogenaamd ‘zwaarwegend bedrijfsbelang'. Het gaat dan om de uitzonderlijke situatie dat de gang van zaken binnen het bedrijf waar u werkzaam bent ontwricht zou raken als u langer dan gebruikelijk verlof zou genieten.

 • 13.

  Hoe werkt de standaard ouderschapsverlofregeling?

  open
   
   

  De standaardregeling gaat uit van een verlof van de helft van het aantal uren dat u normaal per week werkt gedurende een periode van zes maanden.

 • 14.

  Heb ik recht op verlof als ik naar de dokter of tandarts moet?

  open
   
   

  Als u onverwacht (bijvoorbeeld door plotseling opkomende kiespijn) naar een tandarts of huisarts moet, kunt u een beroep doen op het zogenaamde calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Dit verlof is bedoeld voor onvoorziene acute situaties.

  Dit verlof is dus niet bedoeld voor een normale controle bij huisarts of tandarts.

 • 15.

  Wanneer kan ik een beroep doen op kortdurend zorgverlof?

  open
   
   

  U kunt kortdurend zorgverlof opnemen als u noodzakelijkerwijs een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen. Het moet dan wel duidelijk zijn dat er niemand anders is die de verzorging op zich kan nemen.

  U heeft recht op tien dagen kort zorgverlof per jaar. Tijdens dit verlof wordt uw loon voor 70% doorbetaald.

 • 16.

  Wanneer kan ik een beroep doen op langdurend zorgverlof?

  open
   
   

  Als u een zieke ouder, een thuiswonend ziek kind of uw zieke partner moet verzorgen die levensbedreigend ziek is, kunt u een beroep doen op het langdurend zorgverlof. Dit is een onbetaalde verlofvorm gedurende maximaal zesmaal uw arbeidsduur per week.

Op zoek naar een advocaat die bij uw situatie past?

VRAAG GRATIS ADVIES Advies aanvragen

Hier zijn wij trots op:

 • Judex krijgt 4 van de 5 sterren op service gebied!
 • Er zijn meer dan 948 vragen gesteld dit jaar
Advies aanvragen

Hoe werkt gratis vragen naar advies?

 1. 1 U stuurt uw vraag op naar Judex.nl
 2. 2 Wij matchen uw vraag met een van onze experts
 3. 3 Een expert beantwoord binnen 24 uur uw vraag