Ga naar content

Privacy statement

  1. Wanneer u gebruik maakt van deze website bijvoorbeeld door u te registreren, door het aanmaken van een profiel of door het publiceren van een review, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
  2. De verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking is Codator B.V., Catharijnesingel 55, 3511 GD UTRECHT.
  3. De door u verstrekte gegevens kunnen door Codator worden gebruikt om uitvoering te geven aan een door u gewenste overeenkomst, een factuur op te kunnen maken in het geval u gebruik maakt van een betaalde dienst, u op de hoogte te houden van wijzigingen in de functionaliteiten van de website en/of de daarbij behorende algemene voorwaarden en u op de hoogte te houden van producten of diensten van aan deze website gelieerde ondernemingen of websites.
  4. U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Codator B.V. over u heeft en u kunt verzoeken om deze informatie aan te passen in het geval de informatie onjuist is.
  5. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers deze website gebruiken en voor aanvullende statistische doeleinden. Dit programma gebruikt cookies, kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Zo kan de server van de website uw browser opnieuw herkennen bij een volgend bezoekt. Naast de cookies die samenhangen met het gebruik van Google Analytics gebruikt deze website cookies om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken.
  6. Via de instellingen van uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zonodig de helpfunctie van uw browser. Let op: als u cookies weigert of verwijdert kunt u niet altijd meer van alle mogelijkheden van een website gebruik maken.
  7. Op deze website treft u hyperlinks, banners en/of buttons aan die verwijzen naar andere websites. Judex Nederland is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites omgaan met privacy en het plaatsen van cookies. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden en/of de privacy statement van de betreffende website.
  8. Codator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u dan ook aan om deze privacy statement regelmatig te raadplegen.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven