Ga naar content

Welke soorten alimentatie zijn er?

Partner- en kinderalimentatie

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en kinderalimentatie. Hoewel u na de scheiding geen band meer heeft, is er nog een regel uit het huwelijk dat blijft gelden: de onderhoudsplicht. U bent na de scheiding verplicht voor uw ex te zorgen als hij/zij zelf niet genoeg verdient om in het levensonderhoud te voorzien. Dit heet partneralimentatie. De partner die alimentatieplichtig is, moet naar draagkracht meebetalen aan de opvoeding en verzorging van jullie kinderen. Dit is de kinderalimentatie. De hoogte ervan wordt opgenomen in het ouderschapsplan. Hoewel u hier samen afspraken over mag maken, zal de rechter het bedrag in alle gevallen beoordelen en indien nodig een hoger bedrag vaststellen. Goede afspraken hierover maakt u met een mediation expert van Judex. De alimentatie voor de kinderen is verplicht tot de leeftijd van 21 jaar.

Hoe hoog de alimentatie is hangt af van je situatie. Middels de behoeftetabel & draagkrachttabel kun je berekenen hoeveel alimentatie je moet betalen.

Hoe wordt alimentatie berekend?

Wat u moet weten over de berekening van alimentatie

Kinderalimentatie
De kinderalimentatie bepaalt u samen, maar er zijn een aantal zaken waar u rekening mee moet houden en die u mee moet nemen in de berekening zoals het netto gezinsinkomen van vóór de scheiding (ook wel: de levensstandaard), kosten van het kind/de kinderen en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Kinderalimentatie zelf berekenen
U kunt de kinderalimentatie zelf berekenen door de algemene behoefte van het kind af te leiden uit deze behoeftetabel (2018) en voor de draagkracht van de alimentatieplichtige kunt u gebruikmaken van de draagkrachttabel (2018).  De minimale alimentatie die betaald wordt bij een netto-inkomen lager dan €1250 per maand is €25 per maand per kind.

Partneralimentatie
Ook bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie wordt rekening gehouden met een aantal factoren, namelijk de behoefte van de alimentatieontvanger, verdiencapaciteit van de alimentatieontvanger, (en de mogelijkheid om op termijn – meer – eigen inkomsten te genereren) en de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Behoefte partneralimentatie
De behoefte van de alimentatieontvanger wordt gemiddeld op 60% van het netto besteedbaar gezinsinkomen zoals voorheen geschat (omdat alleenstaand leven duurder is dan samen). Voor de draagkracht van de alimentatieplichtige kunt u deze draagkrachttabel (2018) raadplegen.

Indexpercentage jaarlijkse verhoging
Ieder jaar wordt door de minister van Justitie een percentage vastgesteld waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie wordt gehoogd. Het indexpercentage voor 2018 is vastgesteld op 1,5%. Dit betekent dus dat per januari 2018het bedrag voor de alimentatie met 1,5% is verhoogd.

Wanneer heeft u recht op alimentatie?

Partneralimentatie

U heeft meestal recht op partneralimentatie als uw ex-partner een hoger inkomen heeft.

Kinderalimentatie

Uw heeft recht op kinderalimentatie voor de verzorging van uw kinderen als uw ex-partner een hoger inkomen heeft.

Afzien partneralimentatie

U en uw ex-partner kunnen nadrukkelijk afzien van de partneralimentatie. Bijvoorbeeld omdat u allebei werk heeft en beiden een vergelijkbaar inkomen hebben.

Alimentatie herzien

Bij een dalend inkomen kunt u in onderling overleg andere afspraken maken over uw te betalen alimentatie.

Alimentatie en nieuwe partner

Een rechter kijkt naar behoefte en draagkracht bij alimentatie en scheiding. Een nieuwe partner kan invloed hebben op de draagkracht.

Onderhoudsplicht

De maximale termijn voor een huwelijk met kinderen of een huwelijk dat langer dan vijf jaar standhield is 12 jaar.

Judex helpt met Judex hulp

Aangesloten bij:

 • Logo FFP
 • Logo Nederlandse Orde van Advocaten
 • Logo Mediator Keurmerk

Het berekenen van de hoogte van de alimentatie kan ook via Judex Hulp. De expert van Judex Hulp zal u zo goed mogelijk adviseren om tot de juiste bedragen voor de alimentatie te komen.

 • Ruim 9 jaar ervaring
 • Landelijke dekking, groot mediatornetwerk
 • Vaste prijzen, geen verrassingen achteraf
 • Kies alleen wat u nodig heeft

Judex Hulp: Alimentatie berekenen in 4 stappen

1

Bepaal vorm van alimentatie

Bepaal of er bij u sprake zal zijn van partneralimentatie. Als er minderjarige kinderen zijn, dan is kinderalimentatie verplicht. Dit zal dus berekend gaan worden.

Volgende stap
2

Start de berekening

U kunt samen al (globaal) berekenen wat de hoogte van de partner- en/of kinderalimentatie is. Houd daarbij rekening met de bovengenoemde factoren bij de kinder- en partneralimentatie. Ga naar onze handige berekeningstool en vul alle benodigde gegevens in.

Volgende stap
3

Beoordeling bedrag door expert

De expert van Judex zal de hoogte van de alimentatie bekijken die uit de tool is voortgekomen. Zo nodig geeft hij of zij nog tips of adviezen voor eventuele aanpassingen.

Volgende stap
4

Vastlegging alimentatie

Zodra jullie de bedragen rond hebben en het eens zijn, zullen ze worden opgenomen in het convenant. De rechter zal zelf ook nog eens goed kijken of de bedragen kloppen, vooral bij de kinderalimentatie. Daar gelden een aantal wettelijke minimumeisen voor. Nadat het convenant is bekrachtigd door de rechter zijn de bedragen definitief.

Vraag berekening aan

Vraag een alimentatie berekening aan

Vul hieronder uw contactgegevens in en dan neemt binnen 24 uur een van onze experts contact met u op

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
 • Ruim 9 jaar ervaring
 • Landelijk mediator netwerk
 • Vaste prijzen, geen verrassingen

Klanten beoordelen ons met gemiddeld een 8,7

Bij Judex kun je een pakket kiezen en zie gelijk wat de kosten zijn. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Vaste prijzen, zonder verrassingen achteraf.

Veelgestelde vragen

Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner waarin alle afspraken rondom de scheiding zijn opgenomen. Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, moet er ook een ouderschapsplan in het convenant staan. Verder horen onder andere zaken over de alimentatie, verdeling van goederen, woning en pensioen thuis in het convenant. Het convenant wordt samen met het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend.

Met alle afspraken worden de afspraken bedoeld over zaken als de woning, de kinderen, de alimentatie, de verdeling van de boedel, het pensioen, de inkomsten en de schulden. Omdat het echtscheidingsconvenant door de rechter wordt bekrachtigd en hierdoor een executoriale titel krijgt, zijn de afspraken die zijn vastgelegd juridisch afdwingbaar als een van de partijen afspraken niet nakomt.

Wanneer u samen minderjarige kinderen heeft, moet er ook een ouderschapsplan in het convenant staan. De ouders bepalen samen welke afspraken ze maken over de opvoeding en verzorging. De Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding stelt een aantal minimale eisen aan het ouderschapsplan. De rechter beoordeelt of aan die eisen wordt voldaan. Omdat het ouderschapsplan onderdeel is van het echtscheidingsconvenant heeft het ouderschapsplan dus ook een executoriale titel en zijn de afspraken omtrent de kinderen ook juridisch afdwingbaar als een van partijen ze niet nakomt.

In het echtscheidingsconvenant worden alle afspraken vastgelegd die u samen maakt rondom de echtscheiding. Hier is geen verplichte vaste vorm voor. U kunt dit zelf opstellen. Houd er wel rekening mee dat dit document wordt ingediend bij de rechter, dus alles dient erin opgenomen te zijn. Wij stellen u een sjabloon ter beschikking dat u samen kunt invullen. Zo weet u zeker dat u niets vergeet.

Nee, dat kan niet. U dient zich aan de gemaakte afspraken te houden. Doet u dat niet, dan kan uw ex via de rechter afdwingen dat u zich er wel aan houdt. Dit is mogelijk omdat een echtscheidingsconvenant, en dus de inhoud ervan, een executoriale titel heeft gekregen door de bekrachtiging van de rechtbank. Wilt echt zaken wijzigen in het plan, dan dient u dit samen met uw ex te bespreken of zelf naar de rechter te stappen.

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven