Ga naar content

Boek over loverboy verzonnen? Consument kan geld terugeisen

Kun je als consument je geld terugeisen als een boek dat je gekocht hebt en als een autobiografisch verslag (non-fictie) is aangeprezen, grotendeels verzonnen blijkt te zijn? Die vraag doemt op na recente onthullingen over ‘Echte mannen eten geen kaas’ de bestseller van Maria Mosterd.

Maria vertelt in dit boek hoe zij op 12-jarige leeftijd in de handen van een loverboy valt en zich daar pas vier jaren later aan kan onttrekken. In die jaren zou zij het slachtoffer zijn van (groeps)verkrachtingen en geweld en betrokken zijn bij drugs-, wapen-, en mensenhandel.

Is boek een authentiek en waargebeurd verhaal?

Het overgrote deel van de consumenten dat tot aanschaf van dit boek is overgegaan, heeft dit hoogstwaarschijnlijk gedaan in de veronderstelling dat er sprake was van een authentiek en waargebeurd verhaal. De auteur en haar moeder waren in meerdere televisieprogramma’s te gast waarbij deze indruk ook zonder meer bevestigd is.

Na een recente uitzending van Peter R. de Vries en speurwerk van misdaadverslaggever H.J. Korterink ontstaan steeds meer twijfels over het waarheidsgehalte van dit boek. Los van het feit dat de auteur een jonge vrouw is die veel ellende heeft meegemaakt en op persoonlijk vlak alle hulp verdient die er te krijgen is, rijst de vraag of de moeder van Maria en haar uitgever niet beter hadden moeten weten en hadden moeten ingrijpen.

Product moet voldoen aan de eigenschappen die je er als koper van mocht verwachten

Volgens het Burgerlijke Wetboek moet een gekocht product voldoen aan de eigenschappen die je er als consument van mocht verwachten, mede gelet op de uitlatingen van de verkoper. Zowel de auteur als haar moeder en uitgever hebben het boek aangeprezen als een op waarheid gebaseerd verslag. Dit lijkt nu dus een zeer twijfelachtig gegeven. De verkopende partij heeft mogelijk wanprestatie geleverd en voor de consument kan dit een reden zijn om de ontbinding van de koopovereenkomst (van het boek) in te roepen. Dit zou weer betekenen dat u, onder inlevering van het boek, uw geld terug zou moeten kunnen krijgen.

Vernietiging van koopovereenkomst

Ook zou een consument zich kunnen beroepen op een zogenaamd wilsgebrek. Als een overeenkomst namelijk tot stand is gekomen onder invloed van dwaling of bedrog (denk aan het doen van opzettelijk onjuiste mededelingen), dan kan ook dit aanleiding zijn om de overeenkomst te vernietigen en uw geld terug te eisen.

Op dit moment is het nog te vroeg om definitief vast te kunnen stellen in hoeverre het boek in feite onder het label fictie uitgegeven moeten worden. Maar auteur, moeder en uitgever lijken in elk geval flink wat uit te leggen te hebben.

Als een (groot) deel van de kopers van Echte mannen eten geen kaas zou besluiten om bij de verkoper c.q. uitgever zijn of haar geld terug te claimen, dan zou de vreugde bij de uitgever om de uitzonderlijke verkoopcijfers wel eens van korte duur kunnen zijn.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven