Ga naar content

Garantie en ruilen: Documenten

Voorbeeldbrief ontbinding koopovereenkomst

Met deze brief kunt u als consument een koopovereenkomst ontbinden. Hier moet uiteraard wel een aanleiding voor zijn, bijvoorbeeld omdat het product niet goed functioneert en de verkoper het probleem niet wil of kan oplossen.

Download

Voorbeeldbrief om verkoper gebrekkig product te laten repareren of vervangen

Met deze brief kunt u een verkoper laten weten dat het product dat u gekocht heeft niet voldoet en gerepareerd of vervangen moet worden.

Download

Voorbeeldbrief om product op kosten van verkoper te laten herstellen

Met deze brief laat u de verkoper weten dat u door zijn weigerachtige houding het gebrekkige product door een ander op zijn kosten zult laten repareren.

Download
Terug naar boven