Ga naar content

KPN mag geen acceptgirokosten in rekening brengen bij internetbankieren

Telecomreus KPN werd onlangs door de rechtbank Breda teruggefloten op het punt van het in rekening brengen van acceptgirokosten bij een klant die per internetbankieren betaalde. In een uitvoerig gemotiveerd vonnis kwam de rechter tot de conclusie dat een klant niet gedwongen kan worden om zijn facturen te voldoen via acceptgiro of automatische incasso.

Wilt u betalen per acceptgiro of per automatische incasso?

De betreffende klant ontving elke twee maanden een factuur voor haar vaste telefoonaansluiting bij KPN. Tot midden 2007 bracht KPN aan haar klanten geen kosten in rekening voor het betalen door middel van een acceptgirokaart. In 2007 wil KPN haar klanten stimuleren om over te stappen op automatisch betalen door vanaf 1 juni van dat jaar 1,25 euro op elke factuur in rekening te brengen onder vermelding van ‘kosten acceptgiro’.

De klant in kwestie laat KPN vrijwel direct weten geen acceptgirokaarten meer te willen ontvangen omdat zij de betaling voortaan via internetbankieren direct over zal maken op het rekeningnummer van KPN. Op elke factuur brengt de klant 1,25 euro in mindering omdat zij van mening is deze kosten niet verschuldigd te zijn. Zij stuurt KPN een brief waarin zij meldt dat zij haar eigen betaalmiddelen en methoden heeft en geen gebruik meer wil maken van de acceptgiro.

KPN reageert vervolgens ook per brief en stelt dat ook klanten die een factuur met acceptgiro ontvangen, maar betalen via internetbankieren 1,25 euro per factuur extra moeten betalen, omdat deze wijze van betalen (per saldo) vrijwel dezelfde kosten met zich meebrengt, zelfs als KPN de acceptgiro niet zou sturen.

Telefoonaansluiting wordt afgesloten

Tot slot wijst KPN de klant per brief op de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen of om gratis te blijven betalen via een automatische incasso. De klant laat beide mogelijkheden aan zich voorbij gaan.
Omdat de klant blijft weigeren de acceptgirokosten te voldoen, besluit KPN zelfs om de telefoonaansluiting buiten werking te stellen wegens achterstand in betaling van de acceptgirokosten. De klant start hierop een procedure bij de rechtbank Breda.

Ondanks het relatief geringe belang van deze zaak gaat de kantonrechter in Breda uitvoerig in op de door beide partijen aangevoerde argumenten. De kantonrechter haalt juridisch hard uit naar het voormalige staatsbedrijf.

Klant mag betalingsmethode kiezen

De rechter stelt vast dat de klant gerechtigd is om de aan KPN verschuldigde bedragen over te maken op het rekeningnummer van KPN (door middel van internetbankieren). Het betreffende rekeningnummer staat immers ook op de door KPN verzonden acceptgiro’s. Voor een betaling via internetbankieren heeft de klant geen acceptgiro nodig. Bovendien, zo gaat de rechter verder, staat vast dat de klant verzocht heeft om een factuur zonder aangehechte acceptgirokaart.

In het zakelijke betalingsverkeer wordt door banken voor een girale bijschrijving (via internetbankieren) een tarief van 0,14 cent in rekening gebracht. Het maken en verzenden van een factuur met daarop de betalingsgegevens brengt ook kosten met zich mee, maar deze kosten komen voor rekening van KPN, aldus de kantonrechter. KPN had dus maximaal een bedrag van 0,14 cent aan de klant in rekening mogen brengen in verband met de betaling via internetbankieren.

Op het moment dat KPN besloot de telefoonverbinding van de klant af te sluiten stond er slechts een bedrag van 2,52 euro open. Dit bedrag is volgens de rechter dusdanig gering dat KPN niet had mogen besluiten om de klant af te sluiten.

In zijn eindconclusie stelt de kantonrechter dan ook vast dat KPN geen acceptgirokosten meer bij de klant in rekening mag brengen.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven