Ga naar content

Man moet ondanks fout verzekeraar premie voor Ferrari betalen

Een man laat een Mercedes en een Ferrari verzekeren, maar krijgt ongemerkt de premie van de Mercedes door de verzekeraar teruggestort. Ook met de premiebetaling voor de Ferrari gaat het mis.

De man is in de veronderstelling dat de premie voor de bekende rode sportauto automatisch zal worden afgeschreven. Maar wegens het ontbreken van een machtiging voor automatische incasso gebeurt dit niet. De verzekeraar neemt geen contact op met de man om de administratieve fouten toe te lichten of op te lossen, maar volstaat met het versturen van een automatisch aangemaakte incassobrief.

Ook neemt de verzekeraar de auto’s uit de dekking en krijgt de man hierdoor een aantal boetes van het Centraal Justitieel Incasso Bureau wegens het onverzekerd zijn van de voertuigen.

Partijen belanden in een gerechtelijke procedure en verwijten elkaar onzorgvuldig gehandeld te hebben. De verzekeraar claimt alsnog de achterstallige premie, de man eist dat de verzekeraar alle boetes van het CJIB voor haar rekening neemt en wil dat zijn auto’s weer in de dekking genomen worden.

De rechter concludeert dat er per saldo geen premie betaald is en de verzekeraar dus met recht kan eisen dat de man alsnog de verschuldigde verzekeringspremies betaald. Maar de rechter oordeelt ook dat de verzekeraar zeker niet vrijuit gaat. Het misverstand over de al dan niet betaalde premie had door de verzekeraar namelijk vrij simpel kunnen worden opgelost door hierover behoorlijk met de man te communiceren. Toch betekent dit niet dat de verzekeraar de boetes van de man moet vergoeden. De man wist immers dat de auto’s uit de dekking waren genomen.

Om de man nog enigszins tegemoet te komen wijst de rechter de aanvullende vordering van de verzekeraar voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten af. Ook wijst de rechter erop dat de verzekeraar de auto’s direct weer in dekking moet nemen vanaf het moment dat de man de achterstallige premies alsnog betaalt.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl 

Terug naar boven