fbpx
Ga naar content

Ontbinding koopovereenkomst van kapotte boot

Een luxe rubberboot waarvan de bodem loslaat en die bij een boottochtje tijdens een vakantie in Griekenland dreigt te zinken mag volgens het gerechtshof in Den Haag teruggegeven worden aan de verkoper. Het beroep op ontbinding van de koopovereenkomst door de onfortuinlijke kopers werd door de rechter gehonoreerd.

Een gezin kocht een luxe Arimar rubberboot en nam deze boot op een trailer mee naar een vakantie in Griekenland. Tijdens een boottochtje liet de bodem van de boot echter los en begon de boot te zinken. Het gezin slaagde er uiteindelijk in de boot aan de wal van een Grieks eiland te brengen. Na overleg met de verkoper werd besloten om de boot met trailer op de terugreis bij de Italiaanse fabrikant af te leveren.

Enkele dagen na thuiskomst van deze onfortuinlijke vakantie schrijft het gezin een brief aan de verkoper met de mededeling dat de boot wat hun betreft niet hersteld hoeft te worden. Zij eisen een schadevergoeding. De verkoper laat de boot echter repareren en verzoekt het gezin om de herstelde boot weer bij hem op te halen.

Als het gezin dit niet doet dan zijn zij stallingskosten verschuldigd, aldus de verkoper. Beide partijen raken verwikkeld in een juridische procedure die uiteindelijk beslecht moet worden door het gerechtshof in Den Haag.

Ernstig gebrek

In deze procedure staat de vraag centraal of de kopers gerechtigd waren tot ontbinding van de koopovereenkomst. Het is duidelijk dat de boot een ernstig gebrek vertoonde. De boot voldeed dus niet aan hetgeen de koper had mogen verwachten. Volgens de wettelijke regeling rondom een consumentenkoop, heeft de koper de bevoegdheid om de koopovereenkomst te ontbinden (lees: de boot terug te geven en de koopsom terug te eisen) wanneer herstel en vervanging onmogelijk zijn of van de verkoper niet gevergd kunnen worden.

Verder behoort de verkoper er bij herstel voor te zorgen dat dit binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper plaatsvindt.

Herstel binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast

Volgens de rechter is duidelijk geworden dat de boot niet hersteld kon worden in de enkele dagen van de vakantie die het gezin nog resteerde na het ongelukkige boottochtje. Gelet op de ernst van het gebrek waardoor het gezin in een levensgevaarlijke situatie is beland, vindt de rechter het begrijpelijk dat het gezin elk vertrouwen in de veiligheid van de boot verloren heeft.

Nog afgezien van het feit dat met het herstel geruime tijd gemoeid is geweest (bijna twee maanden) hetgeen op zichzelf al tot ernstige overlast voor het gezin heeft geleid, staat het gezin in haar recht om de koopovereenkomst te ontbinden. De rechter veroordeelt de verkoper dan ook om de koopsom aan het gezin terug te betalen.

Deze uitspraak laat goed zien op welke beschermende bepalingen u als consument een beroep kunt doen. Als u een product koopt dat niet voldoet aan de verwachtingen die u ervan mocht hebben, is de verkoper verplicht om het product te vervangen (door een ander exemplaar) of te herstellen (repareren).

Maar als dit niet binnen een redelijke termijn gebeurt en zonder dat u daarbij ernstige overlast ondervindt, mag u als consument overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst. Een handige voorbeeldbrief om een koopovereenkomst te ontbinden vindt u hier.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven