Ga naar content

Overstappen van zorgverzekeraar: zin of onzin?

Door de stijgende zorgkosten zullen de premies van alle basiszorgverzekeringen met ingang van 1 januari 2011 stijgen. Omdat u slechts eenmaal per jaar de mogelijkheid heeft om van zorgaanbieder te wijzigen, is het de moeite waard om de komende weken uw huidige polis eens te vergelijken met andere aanbieders.

Basiszorgverzekering dekt het strikt noodzakelijke

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet verplicht een basiszorgverzekering afsluiten. Deze basisverzekering vergoedt de standaard medische kosten waar u mee te maken kunt krijgen zoals de kosten van huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Zorgverzekeraars maken premies 2011 bekend

Alle zorgverzekeraars hebben enkele weken geleden hun premies voor het jaar 2011 bekend gemaakt. Uit onderzoek van het Assurantie Magazine blijkt dat de top 5 van verzekeraars met de laagste maandpremies voor de basisverzekering er als volgt uit ziet:

Zorgpremie basisverzekering 2011 Maandpremie
 1. OHRA   95 euro
 2. FBTO  95 euro
 3. Delta Lloyd  95,49 euro
 4. IZZ  97,32 euro
 5. DSW  99,50 euro

Basispakket 2011: Wat wordt niet meer vergoed?

Het basispakket zal met ingang van 1 januari 2011 op een aantal onderdelen veranderen. Bepaalde vergoedingen verdwijnen uit het basispakket zoals de tandheelkundige zorg voor mensen ouder dan 18 jaar, de pil voor vrouwen ouder dan 21 jaar, hulpmiddelen zoals de rollator, krukken en een looprek en eenvoudige extracties door de kaakchirurg (het trekken van tanden en kiezen).

Basispakket 2011: Wat wordt nu wel vergoed?

Aan de andere kant worden bepaalde behandelingen en vergoedingen met ingang van 1 januari 2011 aan het basispakket toegevoegd. Het gaat hier onder meer om hulp bij stoppen met roken en de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie met urine incontinentie.

Eigen bijdrage zorgverzekering omhoog

Per 1 januari 2011 wordt het wettelijk verplicht eigen risico verhoogd van 165 euro naar 170 euro per verzekerde. Dit is in feite uw eigen persoonlijke bijdrage aan de zorgkosten. Overigens wordt dit eigen risico niet toegepast op huisartsbezoek, verloskundige hulp, kraamzorg en tandheelkundige hulp voor jongeren tot 18 jaar.

U kunt er overigens voor kiezen om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen. Dit heeft dan een verlagend effect op uw premie. Controleer wel of dit in uw situatie lonend is.

Aanvullend verzekeren?

Uw basisverzekering dekt niet alle zorg. Als u een ruimere dekking wilt, dan kunt u gebruik maken van een aanvullende verzekering. De inhoud en premies verschillen van maatschappij tot maatschappij.

Overstappen van zorgverzekering

U kunt tot 1 januari 2011 overstappen van uw huidige zorgverzekeraar naar een andere. Of dit voor u financieel aantrekkelijk is, hangt af van een aantal factoren.  In de eerste plaats de premie van de basisverzekering. Het basispakket is bij elke zorgverzekeraar gelijk, maar de zorg uit het basispakket kan wel op verschillende manieren worden aangeboden.

Zo is een naturapolis in het algemeen wat goedkoper, maar bepaalt de verzekeringsmaatschappij van welke zorgaanbieders u gebruik kunt maken. Bij een zogenaamde restitutiepolis kiest u zelf uw zorgverzekeraar. U betaalt dan eerst zelf de rekening en vervolgens worden deze kosten door de verzekeraar aan u vergoed.

Daarnaast moet u zich afvragen of u zich aanvullend wilt verzekeren. De concurrentie op het gebied van de aanvullende zorgverzekering is namelijk een stuk groter, zowel op het terrein van de aangeboden zorg als op de prijs.

Er zijn verschillende vergelijkingssites waar u kunt vergelijken welke zorgverzekering op basis van uw persoonlijke omstandigheden het beste is. Houd er wel rekening mee dat u uw huidige basisverzekering vóór 31 december 2010 moet opzeggen als u wilt overstappen. U heeft dan overigens tot uiterlijk 1 februari 2011 de tijd om een nieuwe zorgverzekeraar te kiezen. Uw nieuwe verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2011.

Let op: voor de basisverzekering bestaat een zogenaamde acceptatieplicht. Dat wil zeggen dat elke zorgverzekeraar verplicht is om u als verzekerde te accepteren. Dit geldt niet voor een eventuele aanvullende verzekering. Zeg een aanvullende verzekering dan ook alleen op als u een nieuwe heeft afgesloten.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven