fbpx
Ga naar content

Particulier mag studieovereenkomst tussentijds beëindigen

Volgens het gerechtshof in Arnhem kan een particulier een door hem of haar te volgen cursus op elk gewenst moment opzeggen ook al is in de algemene voorwaarden van het opleidingsinstituut opgenomen dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Dit is kort samengevat de conclusie van een arrest van het gerechtshof in Arnhem. Het ging in deze zaak om een dame die zich had opgegeven voor de cursus van Paraveterinair dierenassistent. De cursusprijs bedroeg € 3.745,- en zou in twee termijnen in rekening gebracht worden.

Bij annulering is niet het volledig cursusgeld verschuldigd
In de algemene voorwaarden stond onder meer opgenomen dat bij annulering na de geplande startdatum van de cursus het volledige cursusgeld verschuldigd zou zijn. De cursiste in kwestie wilde kort na aanvang van de cursus stoppen met de opleiding vanwege het feit dat zij inmiddels bij haar werkgever ontslagen was. In een brief aan het opleidinginstituut liet de cursiste weten dat zij juist vanwege haar werk deze opleiding was gaan doen.

Het opleidinginstituut stelt zich op het standpunt dat het volledige cursusgeld door de cursiste betaald dient te worden. Volgens de advocaat van de cursiste is de bepaling over de verschuldigdheid van het cursusgeld na annulering vernietigbaar en ook het gerechtshof komt tot deze conclusie.

Cursusovereenkomst is een overeenkomst van opdracht
Volgens de rechters van het gerechthof is een cursusovereenkomst juridisch te kwalificeren als een overeenkomst van opdracht en verbindt de wet specifieke regels en voorwaarden aan deze overeenkomst. Zo kan een overeenkomst van opdracht op elk moment door de opdrachtgever worden opgezegd en is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.

Met betrekking tot de financiële gevolgen van de opzegging voor het opleidingsinstituut merkt het hof nog wel op dat de cursiste verplicht is om de redelijke loon- en onkosten van de opleider te vergoeden. In het algemeen zal een dergelijk bedrag (aanzienlijk) lager zijn dan het volledige cursusgeld. Naarmate de cursist echter meer lessen gevolgd heeft (en de cursus voor een groter deel is afgerond), zal het opleidingsinstituut na annulering in het algemeen wel ruimer gecompenseerd moeten worden.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven