Ga naar content

Schadeverzekeringen sneller op te zeggen

Sinds kort is het voor de consument een stuk eenvoudiger geworden om een schadeverzekering op te zeggen. De brancheorganisatie van verzekeraars in Nederland heeft hierover een gedragscode opgesteld.

Verzekeringsduur in principe twaalf maanden

Deze gedragscode bepaalt in de eerste plaats dat een schadeverzekering in principe een looptijd moet hebben van (maximaal) twaalf maanden. Een langere contractsduur is niet verboden, maar de consument moet dan nadrukkelijk op deze langere duur gewezen worden. Bovendien moet de verzekeraar ervoor zorgen dat de consument deze langere duur bevestigt door middel van een extra handtekening op het aanvraagformulier.

Geen stilzwijgende verlenging

Bovendien worden verzekeringscontracten ook niet meer stilzwijgend verlengd. De verzekeringsmaatschappij moet u voorafgaand aan het aflopen van het verzekeringscontract informeren over de verlenging van de verzekeringsovereenkomst. U wordt er dus aan herinnerd om het verzekeringscontract al dan niet te verlengen.

Opzeggingsrecht verzekeringnemer

En al het verzekeringscontract verlengd wordt, heeft u het recht om deze verzekering op elk gewenst moment op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Eventueel teveel betaalde premie krijgt u vervolgens terug.

De gedragscode is op 1 januari 2010 al in werking getreden voor nieuwe verzekeringsovereenkomsten. Sinds 1 maart jl. geldt de regeling ook voor bestaande verzekeringscontracten die na deze datum verlengd worden.
De gedragscode is weliswaar geen wet, maar u mag van uw verzekeringsmaatschappij verwachten dat de code wordt nageleefd.

Gebeurt dit niet, dan kunt u hierover een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven