Ga naar content

Sorry meneer, uw garantie is verlopen

U kent het wel. Een mobiele telefoon, computer of ander huishoudelijk apparaat dat u al weer enige tijd geleden hebt aangeschaft, gaat stuk. U meldt zich bij de verkoper, maar die deelt u doodleuk mee dat uw garantie verlopen is.

Wettelijke garantie

Het is maar de vraag of u met een dergelijke mededeling genoegen moet nemen. Volgens de wet heeft u als consument namelijk recht op een deugdelijk product. Een product moet voldoen aan de verwachtingen die u redelijkerwijs aan het product mocht stellen.

Stel dat u een mobiele telefoon heeft gekocht van een bekend merk. De verkoper heeft u er bij de koop op gewezen dat u een jaar garantie krijgt. Na anderhalf jaar blijkt het toestel niet meer te werken. Als u met het toestel naar de winkel gaat, wordt u verteld dat ‘dit niet meer onder de garantie valt’.

Product hoort in principe minimaal twee jaar goed te functioneren

Maar in feite mag u van een mobiele telefoon, bij normaal gebruik, verwachten dat het ook na anderhalf jaar nog normaal functioneert. Volgens een Europese richtlijn zou een product tenminste twee jaar zonder problemen moeten functioneren.

U kunt de verkoper in een dergelijk geval dus wijzen op de wettelijke garantieregels. De verkoper moet ervoor zorgen dat u gratis een nieuwe mobiele telefoon krijgt of dat uw toestel gerepareerd wordt. Bovendien hoort de verkoper ervoor te zorgen dat een eventuele reparatie voor u tot zo min mogelijk overlast leidt. U zou dus kunnen vragen om een vervangend toestel als uw kapotte telefoon voor reparatie enkele weken niet te gebruiken is.

Garantie bijkopen?

Vaak zal u bij de aankoop van een product worden gevraagd of u garantie wilt bijkopen. Ga dan kritisch na wat deze extra garantie inhoudt. Niet zelden heeft u op basis van het consumentenrecht ook al recht op garantie gedurende de betreffende periode.

Een voordeel van het bijkopen van deze extra garantie is wel, dat u binnen de garantieperiode niet hoeft te bewijzen dat het defect uw schuld niet was. Als u zich beroept op de wettelijke garantieregels geldt deze ‘omgekeerde bewijslast’ alleen gedurende de eerste zes maanden na de aankoop.

Dit bericht is geplaatst door de redactie van Judex.nl. Uw reactie is welkom op info@judex.nl

Terug naar boven