fbpx
Ga naar content

Is een rechtshulpverlener aansprakelijk voor advisering over ontslagkwestie?

Buschauffeur wordt beschuldigd van vandalisme
De werknemer in kwestie was werkzaam als buschauffeur en kreeg op een dag te horen dat hij zijn werkspullen direct moest inleveren en dat hij de volgende dag op een gesprek werd verwacht waar hij nadere tekst en uitleg zo krijgen. Voor en tijdens dit gesprek liet de werknemers zich adviseren door een medewerker van Abvakabo FNV.

Tijdens het gesprek werd de werknemer door zijn werkgever geconfronteerd met het vermoeden dat hij zich schuldig had gemaakt aan het stuksnijden van stoelen in diverse bussen. Volgens de werkgever zou de werknemervoor € 16.000 aan schade hebben veroorzaakt.

De werknemer ontkent in eerste instantie alle aantijgingen, maar wordt in hetzelfde gesprek geconfronteerd met een aantal videobeelden. De beelden leveren niet het onomstotelijke bewijs op dat de buschauffeur de bewuste stoelen kapot gesneden heeft, maar op deze beelden is wel te zien dat de werknemer zich tijdens een rustmoment in zijn dienst diverse keren van stoel verplaatst en hij een voorwerp uit zijn jaszak pakt later weer terug stopt. Bij de beelden is ook een scheurend geluid hoorbaar.

Na een korte schorsing voor overleg met zijn juridisch adviseur meldt de werknemer dat hij geen verklaring heeft voor de beelden. Daarop laat de werkgever de werknemer weten dat zij van plan is om de werknemer op staande voet ontslaan en hem te confronteren met een schadeclaim van € 16.000. In het contact dat daarna tussen de werknemer en Abvakabo FNV plaatsvindt, krijgt de werknemer van zijn juridisch adviseur te horen dat er geen mogelijkheden zijn om een ontslag op staande voet af te wenden of aan te vechten. De vakbond ziet evenmin mogelijkheden om een WW-vriendelijke schikking te bereiken.

Werknemer accepteert “magere” vertrekregeling
Als de werknemer kort daarna van de werkgever een vaststellingsovereenkomst krijgt aangeboden waarin vermeld staat dat de werknemer op eigen initiatief en per direct de arbeidsovereenkomst beëindigt, accepteert de werknemer deze regeling. In de vaststellingsovereenkomst verklaart de werkgever overigens dat zij bij de werknemer geen opleidingskosten zal terugvorderen en evenmin een schadeclaim jegens de werknemer zal indienen.

Binnen enkele weken na het ondertekenen van deze vaststellingsovereenkomst stelt de werknemer zich op het standpunt dat hij niet aan deze overeenkomst gebonden is. Als de rechter hem daarin geen gelijk geeft stelt hij de vakbond aansprakelijk voor, kort samengevat, onbehoorlijke juridische advisering. Volgens de werknemer dient de vakbond de schade te vergoeden die de werknemer geleden heeft door in te stemmen met de (slechte) vaststellingsovereenkomst.

Rechter: adviseur is opgetreden als redelijk handelende en redelijk bekwame rechtshulpverlener
Om te bepalen of een rechtshulpverlener tekortgeschoten is in zijn advisering, moet de rechter bepalen of de betreffende adviseur gehandeld heeft als een redelijk handelend en redelijk bekwaam rechtsbijstandverlener. Pas als de rechter tot de conclusie zou komen dat het advies dat door de vakbond gegeven is in negatieve zin af zou wijken van het advies van een redelijk handelend en redelijk bekwaam rechtsbijstandverlener, is er aanleiding om aan te nemen dat er sprake is geweest van wanprestatie.

Volgens het gerechtshof is van dit laatste echter geen sprake. Met name gelet op de camerabeelden en gelet op het feit dat de werknemer de beschadigingen aan de stoelen in zijn bus nooit gemeld heeft, acht het gerechtshof de kans dat de werknemer een eenmaal gegeven ontslag op staande voet met succes zou kunnen aanvechten, zeer klein. Bovendien, zo oordelen de rechters, deed de werkgever in de vaststellingsovereenkomst afstand van een schadeclaim van € 16.000.

Gerechtshof: juridisch adviseur is niet aansprakelijk
Volgens het gerechtshof heeft de vakbond niet in strijd met de norm van een redelijk handelend en redelijk bekwaam rechtshulpverlener gehandeld door de werknemer te adviseren de vaststellingsovereenkomst te accepteren. Dat er op ondergeschikte punten misschien een beter onderhandelingsresultaat bereikt had kunnen worden betekent volgens het gerechtshof nog niet dat er sprake is van wanprestatie en/of aansprakelijkheid van de vakbond.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl 

Terug naar boven