fbpx
Ga naar content

U moet voor de rechter verschijnen? 5 praktische tips

De kans dat u op enig moment in een juridische procedure verzeild raakt is niet ondenkbeeldig. Als u als eiser of gedaagde voor de rechter moet verschijnen kunt u maar beter goed voorbereid zijn. Een vijftal praktische tips om goed beslagen ten ijs te komen.

1. Zorg voor goede rechtsbijstand

Voor de meeste procedures bent u niet verplicht aan advocaat of andere juridische adviseur in te schakelen, toch is het bepaald geen overbodige luxe om dit wel te doen. Elke juridische procedure heeft zijn eigen spelregels en gebruiken, als dit niet uw dagelijkse werk is staat u in feite al 1-0 achter.

Bovendien zal een goede juridische adviseur uw kansen en risico’s kunnen inschatten en weet hij precies welke eerdere uitspraken van rechters (in vaktaal: jurisprudentie) uw standpunten bevestigen en onder de aandacht van de rechter moeten worden gebracht.

2. Bereid u goed voor

Zoals bij veel zaken geldt ook voor juridische procedures: een goede voorbereiding is het halve werk. Ook als u zich heeft voorzien van uitstekende rechtsbijstand kunt u uw kansen vergroten door ook zelf een zitting goed voor te bereiden. De kans is namelijk groot dat de rechter u ook een aantal vragen zal stellen.

Denk goed na over de rode draad van uw verhaal. Wat is belangrijk? Welke standpunten wilt u graag benadrukken als u het woord krijgt? Wat zijn de zwakke punten van uw zaak? Welke vragen zou de rechter u kunnen stellen en hoe zou u hier op antwoorden? Zorg in elk geval dat u met uw juridische adviseur kort voor de zitting een afspraak maakt om uw zaak nog eens goed door te spreken en om van uw adviseur te horen hoe de zitting naar verwachting zal verlopen.

3. Wees consequent

U kent het vast wel van televisie: een getuige die voor de rechter verschijnt moet voordat hij het woord krijgt zweren dat hij de waarheid zal spreken. In Nederland worden officiële getuigen ook gevraagd een eed (“Zo waarlijk helpe mij God almachtig”) of belofte (“Dat beloof ik”) af te leggen.

Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, worden vele rechtszaken afgedaan zonder dat er een getuige aan te pas komt. Het gaat simpelweg vaak om uw woord tegen dat van de tegenpartij. U staat in de meeste procedures ook niet onder ede. Strikt genomen betekent dit dat u niet verplicht bent om de waarheid te zeggen, ook al is dit over het algemeen uiteraard wel verstandig.

Het probleem is dat de tegenpartij ook niet onder ede staat en iedereen in feite dus kan zeggen wat hij of zij wil. De rechter zal dan voorzichtig moeten bepalen wie het meest geloofwaardig overkomt, los van het eventuele schriftelijke bewijs dat iemand kan aanvoeren.

Wees dan ook consequent in uw standpunten, als u in de processtukken standpunt A heeft ingenomen en u beweert bij de rechter B, dan zal dit uw rechtspositie geen goed doen.

4. Bewijs, bewijs en bewijs

Er wordt wel eens gezegd dat er drie dingen nodig zijn om een juridische procedure te winnen: bewijs, bewijs en bewijs. Flauw misschien, maar er zit wel een kern van waarheid in. Hoe meer bewijs u kunt leveren, hoe groter uw kans dat u de procedure wint.

Verzamelen voorafgaand aan de procedure dan ook zoveel mogelijk schriftelijke bewijsstukken en bespreek met uw advocaat of jurist welke stukken van belang zijn en aan de rechter moeten worden voorgelegd. Het kan dan gaan om brieven, memo’s, e-mails, verslagen, verklaringen, bonnen, tekeningen etc.

Een belangrijke regels in procedures is de regel “wie stelt, bewijst”. Met andere woorden: degene die iets beweert, moet dat ook maar bewijzen. Als u bijvoorbeeld een procedure start omdat u 5.000 euro aan een goede vriend geleend heeft, dan bent u degene die zal moeten bewijzen dat dit bedrag inderdaad aan de betreffende vriend is uitgeleend. Als deze vriend in de procedure betwist dat hij ooit geld van u gekregen heeft, dan is de kans groot dat u deze procedure gaat verliezen.

5. Schikken is beter dan verliezen

Houd er rekening mee dat de kans groot is dat de rechter tijdens de zitting begint over de mogelijkheid van een schikking. De rechter nodigt beide partijen dan letterlijk uit om, al dan niet onder het uitspreken van een aantal suggesties, de gang op te gaan om te proberen om de kwestie alsnog gezamenlijk op te lossen.

Bespreek voorafgaan aan de zitting al met uw advocaat of jurist hoe u op een dergelijke suggestie van de rechter zult reageren. En probeer op de zitting aan de lichaamshouding en uitspraken van de rechter al een beeld te krijgen van zijn mening. Hij (of zij) is namelijk degene die over uw zaak zal beslissen als u er niet in onderling overleg met de tegenpartij uitkomt.

Realiseer u goed dat als er geen schikking bereikt wordt, het vaak alles of niet is. Of u wordt (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, of u wordt zwaar teleurgesteld. Tijdens hun opleiding krijgen advocaten niet voor niets te horen: een slechte schikking is beter dan een goed proces.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven