fbpx
Ga naar content

Wanneer en hoe kan ik een koopovereenkomst ontbinden?

U kunt een koopovereenkomst ontbinden als de verkoper een kapot product dat u gekocht heeft niet wil laten repareren en hij ook geen andere oplossing biedt. Stel dat hij u geen nieuw product wil of kan geven. U kunt dan besluiten de koop ongedaan te maken (in vaktaal: de koop ontbinden).

Voorwaarden voor ontbinding van koopovereenkomst

U kunt niet zomaar besluiten om een koopovereenkomst te ontbinden. In de eerste plaats zal het product dat u gekocht heeft ondeugdelijk moeten zijn. Dit wil zeggen dat het product binnen een bepaalde periode kapot gegaan is buiten uw schuld om.

Ook moet u eerst de verkoper op de hoogte hebben gebracht van het feit dat het product niet voldoet aan de normale verwachtingen. Het is dus verstandig om zo snel mogelijk nadat u ontdekt heeft dat het product niet goed functioneert, terug te gaan naar de verkoper.

Vervolgens moet u de verkoper in de gelegenheid stellen om het probleem op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door een kosteloze reparatie of door u een nieuw product te geven. De verkoper kan zelf beslissen of hij het product wil repareren of dat hij u een nieuw product wil geven. U mag wel verwachten dat u niet te lang hoeft te wachten op een oplossing. Kan of wil de verkoper u geen goede oplossing bieden, dan kunt u besluiten om de koop te ontbinden.

Samengevat kunt u tot ontbinding van de koopovereenkomst overgaan als:

  • U de verkoper in de gelegenheid heeft gesteld om het product te repareren of u een nieuw product te geven, maar er geen goede oplossing komt.
  • Het product al meer dan eens gerepareerd is, maar de fout steeds terugkomt.
  • De verkoper weigert het product te laten repareren of u een nieuw product te geven.
  • Het heel erg lang duurt voordat het product gerepareerd is en de verkoper u geen leenproduct wil of kan geven.

Hoe moet ik een koopovereenkomst ontbinden?

Het is verstandig om een koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. In deze brief geeft u aan waarom u tot ontbinding wilt overgaan en dat u de koop ongedaan wilt maken. Het effect van ontbinding is dat u het product moet teruggeven en dat de verkoper verplicht is om het aankoopbedrag aan u terug te geven.

De verkoper kan in die situatie voorstellen dat u een tegoedbon krijgt, maar dit hoeft u niet te accepteren. Op zich heeft u bij een beroep op ontbinding recht op teruggave van uw geld.

Als u het product al langere tijd probleemloos heeft kunnen gebruiken, kan het redelijk zijn dat u niet het volledige aankoopbedrag terugkrijgt, maar een deel. Dit hangt af van de specifieke situatie.

Een voorbeeld.

Mark Jacobs koopt een nieuw televisietoestel. Na vier jaar gaat het toestel om onbegrijpelijke redenen kapot. Mark gaat terug naar de winkel. De reparatiekosten blijken erg hoog. De verkoper stelt voor dat Mark een nieuw toestel uitzoekt voor de helft van de prijs. Omdat Mark vier jaar lang probleemloos van zijn televisie heeft kunnen genieten, is dit voor Mark een acceptabel voorstel.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven