fbpx
Ga naar content

Ik heb een geschil met mijn advocaat. Wat kan ik doen?

Als u ontevreden bent over uw advocaat, dan is het verstandig om hem dit zo spoedig mogelijk schriftelijk (of per e-mail) te melden. Voor ieder probleem geldt in feite dat het in eerste instantie de bedoeling is om te proberen met uw advocaat samen tot een oplossing te komen.

Misschien bent u niet tevreden over de manier waarop uw advocaat de zaak heeft aangepakt? Of vindt u dat uw advocaat niet goed bereikbaar is of luistert naar uw vragen of suggesties? Ook kan er onenigheid ontstaan over de kosten van uw advocaat. Probeer in elk geval met uw advocaat in gesprek te gaan en hem uit te leggen waarover u ontevreden bent.

Sommige advocaten hebben binnen het kantoor waar zij werkzaam zijn een interne klachtprocedure en/of klachtenfunctionaris. Als u er met uw advocaat zelf niet uitkomt, is het verstandig om uw advocaat te vragen of er binnen zijn kantoor een dergelijke klachtenprocedure is. In dat geval kunt u daar gebruik van maken.

Deken van Orde van Advocaten

Komt u er samen met uw advocaat niet uit en is er geen klachtenprocedure (of leidt deze procedure niet tot een oplossing naar uw tevredenheid), dan kunt u uw klacht kenbaar maken ook de voorzitter van de plaatselijke Orde van Advocaten, de zogenaamde deken.

Deze deken heeft als taak om (onder meer) toezicht te houden op alle advocaten in zijn regio. De deken kijkt bijvoorbeeld of de advocaten zich aan alle gedragsregels houden en of zij hun kantoororganisatie goed op orde hebben. De deken zal uw klacht onderzoeken en mogelijk proberen te bemiddelen tussen u en uw advocaat. In veel gevallen kan het probleem op die manier opgelost worden.

Advocaat en tuchtrechter

Lukt dit niet, dan kan de deken uw klacht doorsturen aan de zogenaamde Raad van Discipline, een tuchtrechter die na zal gaan of de advocaat zich correct gedragen heeft. Deze Raad van Discipline kan uw advocaat een aantal straffen (sancties) opleggen variërend van een waarschuwing tot een schorsing voor de duur van maximaal een jaar. Een schorsing of soms zelfs een beroepsverbod (een schrapping) komt uiteraard alleen in uitzonderlijke situaties voor. Uw advocaat moet het dan wel erg bont gemaakt hebben.

Voordat de Raad van Discipline tot een oordeel komt, krijgt u en uw advocaat de gelegenheid om deze tuchtrechter schriftelijk te informeren over de wederzijdse standpunten en argumenten. Na deze schriftelijke ronde vindt er in principe een zitting plaats en worden u en uw advocaat opgeroepen om persoonlijke bij de Raad van Discipline te verschijnen.

De Raad van Discipline kan overigens geen schadevergoeding aan uw advocaat opleggen. Als u vindt dat u financiële schade geleden heeft door het optreden van uw advocaat, zult u hiervoor naar de burgerlijke rechter moeten.

Als u of uw advocaat het niet eens is met de beslissing van de Raad van Discipline, dan kan er binnen 30 dagen schriftelijk beroep worden ingesteld bij het Hof van Discipline. Dit is de hoogste tuchtrechter die uiteindelijk een definitief oordeel over uw klacht kan vellen.

Geschillencommissie Advocatuur

U kunt ook besluiten om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan alleen als uw advocaat bij deze commissie is aangesloten. Vaak kunt u dat terugvinden op de website van het betreffende advocatenkantoor. Uiteraard is uw advocaat ook verplicht om u op verzoek mee te delen of hij bij deze geschillencommissie is aangesloten.

De Geschillencommissie Advocatuur kan een oordeel geven over de kwaliteit van het geleverde werk van uw advocaat, maar kan ook beslissen of de kosten van uw advocaat, zijn declaratie, in orde is. Deze commissie kan uw advocaat een maximale schadevergoeding van 10.000 euro opleggen.

Ook interessant voor u:

Op zoek naar een mediator?

We hebben een handige vergelijker ontwikkeld die gebruikt kan worden om een geschikte mediator te vinden voor o.a. hulp bij scheiding.

Vind uw mediator
Terug naar boven