fbpx
Ga naar content

Opzeggen van abonnement van internet, telefoon of televisie

Voor contracten over aansluitingen van internet, telefoon en televisie gelden bijzondere regels. Om na te gaan welke opzegtermijn in uw situatie van toepassing is, moet u eerst nagaan welke contractsvorm u heeft:

  • Een contract voor onbepaalde tijd
  • Een contract voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld één, twee of drie jaar)

Internet, telefoon en televisie voor onbepaalde tijd

Als u een contractsvorm heeft voor onbepaalde tijd dan geldt altijd maximaal één maand opzegtermijn. Ook als uw telecom- of internetaanbieder een andere termijn in de algemene voorwaarden heeft opgenomen, hoeft u slechts één maand opzegtermijn in acht te nemen. Voor uw opzegging kunt u gebruik maken van deze voorbeeldbrief.

Internet, telefoon en televisie voor bepaalde tijd

Als u een contractsvorm heeft voor bepaalde tijd, dan is er vaak een verschil in opzegtermijn afhankelijk van de vraag of uw contract al eens stilzwijgend verlengd is.

Als uw contract nog in de eerste contractsduur verkeert, dan zult u zich in principe moeten houden aan de opzegtermijn die is opgenomen in de algemene voorwaarden. Als uw contract inmiddels stilzwijgend is verlengd, dan hoeft u slechts één maand opzegtermijn in acht te nemen.

Deze termijn gaat direct in op de dag dat u opzegt.

Let op: als u een nieuw contract heeft getekend is er geen sprake van stilzwijgende verlenging. In dat geval moet u er rekening mee houden dat u opnieuw aan een vaste contractsperiode kunt vastzitten.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven