fbpx
Ga naar content

Opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen

Bij het opzeggen van een abonnement of lidmaatschap moet u meestal een opzegtermijn in acht nemen. Deze opzegtermijn verschilt doorgaans van één tot drie maanden, hoewel ook een langere opzegtermijn in uitzonderingssituaties mogelijk is.

De juiste opzegtermijn hangt af van een aantal factoren:

  • Het soort abonnement dat u wilt opzeggen. Zo gelden bijzondere opzegregels als het gaat om het opzeggen van abonnementen voor internet, telefoon of televisie. Maar ook voor het opzeggen van uw contract met de energieleverancier gelden speciale regels.
  • De algemene voorwaarden (de zogenaamde kleine lettertjes) die mogelijk op uw abonnement of lidmaatschap zijn.
  • Of er sprake is van een abonnement voor bepaalde of onbepaalde tijd en of uw abonnement al eens stilzwijgend verlengd is.

Situatie 1: U wilt een abonnement opzeggen tijdens de eerste periode

U bent bijvoorbeeld een lidmaatschap aangegaan bij een fitnessclub. Dit lidmaatschap gaat in op 1 juli 2012 en loopt in principe af op 1 juli 2013. Na drie maanden wilt u eigenlijk van het lidmaatschap af.

In feite kunt u pas per 1 juli 2013 het lidmaatschap beëindigen. Let op: in veel gevallen eindigt het abonnement niet automatisch op 1 juli 2013. U moet hiervoor meestal nog opzeggen. Controleer de opzegtermijn die is opgenomen in de algemene voorwaarden.

Stel dat er een opzegtermijn geldt van één maand. In dat geval moet uw opzeggingsbrief dus uiterlijk 1 juni 2013 door de fitnessclub ontvangen zijn.

Situatie 2: U wilt een abonnement opzeggen na een eerdere stilzwijgende verlenging

In veel algemene voorwaarden is geregeld dat een abonnement op de einddatum stilzwijgend wordt verlengd. Dit is juridisch toegestaan, maar de verlenging van uw abonnement mag voor maximaal een periode van één jaar. Na de verlenging gelden in principe weer dezelfde spelregels als in situatie 1.

Voor abonnementen voor internet, telefoon en televisie gelden bijzondere regels. Na een stilzwijgende verlenging van deze contracten mag u uw abonnement opzeggen wanneer u wilt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Ook interessant voor u:

Terug naar boven