Ga naar content

Bank mag bij betalingsachterstand hypotheek ook loonbeslag leggen

Volgens de rechtbank Rotterdam mag een hypotheekverstrekker bij betalingsachterstanden in principe zelf kiezen om bij de achterstallige betalingen incasseert door een gedwongen verkoop van de woning of door het leggen van loonbeslag bij de werkgevers van de schuldenaren.

In verband met een betalingsachterstand op een hypothecaire lening gaf ING een gerechtsdeurwaarder opdracht om voor een totaalbedrag van ruim 544.000 euro loonbeslag te leggen bij de werkgevers van de schuldenaren. De bank koos dus niet voor de bekende weg van een veiling van de woning, maar probeerde via het loon van de schuldenaren haar geld te incasseren.

De rechtbank in Rotterdam werd gevraagd om zich over de toelaatbaarheid van deze handelwijze uit te laten. Zou de bank niet gewoon moeten overgaan tot het uitwinnen van de onroerende zaken in plaats van te proberen de verschuldigde gelden via de werkgever van de schuldenaar te incasseren?

ING hoeft niet eerst tot veiling van woning over te gaan

Volgens de rechtbank in Rotterdam kon ING niets verweten worden. Op grond van artikel 435 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een executant (lees: schuldeiser) bevoegd om tegelijkertijd beslag te leggen op alle voor beslag vatbare goederen. Met andere woorden: degene die nog geld tegoed heeft van een ander, mag zelf bepalen op welke verhaalsmogelijkheden hij beslag legt. Er mag zelfs tegelijkertijd beslag gelegd worden op meerdere goederen.

Loonbeslag totdat achterstand is ingelopen

ING voerde daarbij nog aan dat zij van plan was het loonbeslag alleen te gebruiken totdat de hypotheekachterstand weer zou zijn ingelopen. De rechter kon ook voor deze handelwijze wel begrip opbrengen. De schuldenaren hebben er in het algemeen ook belang bij dat zij in hun woning kunnen blijven wonen in plaats van dat zij geconfronteerd worden met een gedwongen verkoop van hun woning, aldus de rechter. Dit zou in de huidige omstandigheden bovendien tot gevolg hebben dat er een aanzienlijke restschuld zou kunnen ontstaan.

Dit vonnis maakt duidelijk dat een schuldeiser in principe zelf mag weten op welke vermogensbestanddelen hij beslag wil leggen om zijn schuld geïncasseerd te krijgen. Bent u schuldenaar en is er sprake van een forse betalingsachterstand? Houd er dan rekening mee dat de schuldeiser op uw totale vermogen beslag kan leggen, inclusief beslag op uw (toekomstige) loon.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven