fbpx
Ga naar content

Derdenbeslag: Veelgestelde vragen

Belangrijk is dat de deurwaarder op de hoogte is van een aantal lasten die u heeft. Als u bijvoorbeeld een premie betaald voor aanvullende ziektekosten, dan wordt de beslagvrije voet met dat bedrag verhoogd. U zult dan dus aan de deurwaarder aan moeten tonen dat u een aanvullende verzekering hebt en wat u daar aan premie voor moet betalen.

Het belangrijkste verschil kan ontstaan door de hoogte van de huur. Als u geen huurtoeslag ontvangt is het zeker de moeite waard om de deurwaarder opgave te doen van de hoogte van de huur (exclusief gas water licht) die u moet betalen. Hierdoor kan de beslagvrije voet enkele honderden euro's hoger worden.

Ja, dit kan wel. De deurwaarder die het eerst beslag gelegd heeft, moet er dan voor zorgen dat het ingehouden geld onder alle schuldeisers naar rato van hun vorderingen verdeeld wordt.

Een cessie is feitelijk het overdragen van een stukje vermogen. Nu een deel van het salaris niet meer behoort tot het vermogen van de werknemer, kan dat deel niet beschouwd worden als vermogen van de werknemer en kan er geen beslag op worden gelegd. De bank gaat in dit geval dus voor. Let er wel op dat de vordering van de bank aantoonbaar ouder moet zijn dan de beslaglegging.

Het komt voor dat er nog beslagruimte is nadat het gecedeerde deel ervan af is. Dat deel valt natuurlijk wel onder het beslag. Bij twijfel dient u zich altijd in contact te stellen met de beslagleggende deurwaarder.

Nee, in principe niet. Een beslag onder de bank is een momentopname. De gelden die op het moment van beslag op de rekening stonden, vallen onder het beslag en daarvoor geldt geen beslagvrije voet. Anders wordt het wanneer de deurwaarder iedere maand een bankbeslag legt enkel om op die manier onder de beslagvrije voet uit te komen. Neem in die situatie contact op met een advocaat.

Zowel bij een faillissement als bij een schuldsanering komen loonbeslagen te vervallen. Bij een faillissement zal het geld moeten worden afgedragen aan een curator, bij een schuldsanering aan de bewindvoerder.

In feite al hetgeen u meer verdient dat de zogenaamde beslagvrije voet. Het gaat dan dus niet alleen om uw loon, maar ook om vakantiegeld, overuren, reiskosten, bonussen etc. Al deze bedragen moeten door uw werkgever aan de deurwaarder worden afgedragen.

Als u goede argumenten heeft waarom het beslag zou moeten worden opgeheven, dan kunt u binnen 14 dagen nadat u van de deurwaarder een kopie van het proces-verbaal van beslaglegging ontvangen heeft, de rechtbank vragen het beslag te schorsen of op te hebben. Hiervoor kunt u het beste een advocaat inschakelen.

Uw eigen vordering op uw werknemer gaat voor. Belangrijk is wel dat uw vordering opeisbaar is en dat het recht op verrekening aantoonbaar stamt van vóór de beslaglegging.

Het is als werkgever dan ook verstandig om vorderingen op uw werknemers schriftelijk vast te leggen en in dit document vast te leggen dat de hele vordering ineens opeisbaar is zonder nadere ingebrekestelling op het moment dat een deurwaarder derdenbeslag legt. Uw vordering is dan altijd de eerste die betaald wordt.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven