fbpx
Ga naar content

Beslag algemeen: Veelgestelde vragen

Een deurwaarder mag nooit zomaar tot beslag overgaan. Als er nog geen procedure is gevoerd, dan moet een deurwaarder toestemming hebben van de rechtbank om een zogenaamde conservatoir beslag te mogen leggen.

Dit is een beslag met een voorlopig karakter omdat de rechter pas later in een procedure definitief zal beoordelen wie er gelijk heeft, de schuldeiser of de schuldenaar. Een conservatoir beslag wordt dus altijd gevolgd door een procedure voor de rechter.

Sommige instanties zoals de belastingdienst, de gemeente en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) hoeven niet verplicht een gerechtelijke procedure te voeren. Zij kunnen zelf een zogenaamd dwangbevel uitschrijven. Als u naar aanleiding van dit dwangbevel niet tot betaling overgaat, dan mag een deurwaarder beslag leggen op uw spullen en deze zonodig verkopen.

Bij conservatoir beslag gaat het in feite om een voorlopige maatregel. Een schuldeiser legt via een deurwaarder vast beslag bij een schuldenaar om te voorkomen dat deze bepaalde goederen wegmaakt. Bij executoriaal beslag heeft de rechter in de meeste gevallen een oordeel geveld en staat vast dat de schuldenaar betalen moet. Doet hij dat niet, dan kunnen de goederen waarop beslag gelegd is, verkocht worden.

Op vrijwel alle zaken kan beslag gelegd worden. Niet alleen op onroerende zaken (grond, huizen), maar ook op roerende zaken zoals auto's, boten en zelfs vliegtuigen. Maar er kan ook beslag gelegd worden op bankrekeningen, inboedelgoederen (schilderijen, antiek) en zelfs op aandelen (in een B.V. of N.V.).

Ja, u kunt via een advocaat proberen om via een spoedprocedure het beslag ongedaan te laten maken. Of u hierbij een kans van slagen heeft, hangt uiteraard helemaal van uw zaak af. Het is verstandig om bij een beslag altijd juridisch advies in te winnen.

Een derdenbeslag is een beslag dat gelegd wordt bij een ander (de derde) dan bij de schuldenaar die iets aan de beslaglegger verschuldigd is. Voorbeelden van derdenbeslag zijn loonbeslag (de beslaglegger legt beslag bij de werkgever van de schuldenaar) en bankbeslag (de beslaglegger legt beslag bij de bank van de schuldenaar).

Deze derde wordt dan verplicht om bepaalde bedragen niet meer aan de schuldenaar te betalen, maar rechtstreeks aan de deurwaarder die namens de schuldeiser beslag gelegd heeft.

Een beslag blijft in principe liggen tot de beslaglegger het opheft. In het algemeen vindt opheffing van het beslag plaats door een mededeling van de deurwaarder. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een beslag wordt opgeheven. De meest voor de hand liggende reden is de betaling van de vordering waarvoor het beslag gelegd is.

Een vexatoir beslag is een beslag waarvan de beslaglegger redelijkerwijs had kunnen weten dat het te gelde maken van het beslag nauwelijks of geen zin heeft. Het beslag is dan dus met een ander doel gelegd, bijvoorbeeld om de tegenpartij te frustreren. Een rechter zal bepalen dat een vexatoir beslag moet worden opgeheven.

De deurwaarder kan bij het leggen van een executoriaal beslag bepalen of hij de spullen meeneemt of laat staan. Bij een conservatoir beslag mag de deurwaarder de spullen alleen meenemen als de rechter daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als ergens beslag op wordt gelegd, betekent dit dus niet automatisch dat de goederen door de deurwaarder worden meegenomen.

Mogelijk kunt u dus over de spullen blijven beschikken. U mag ze alleen niet verkopen of verzwaren met andere rechten. Neemt de deurwaarder ze mee, dan kan hij ervoor kiezen de spullen zelf op te slaan of bij een zogenaamde bewaarder.

Als de deurwaarder ervoor kiest om de in beslag genomen goederen mee te nemen, dan draagt de deurwaarder daar de verantwoordelijkheid over. Dit geldt ook als hij de zaken aan een bewaarder overhandigt. Bij schade is de deurwaarder aansprakelijk ten opzichte van de eigenaar van deze goederen.

Ja, maar dan moet u wel over een uitspraak van de rechter beschikken waarin bepaald is dat iemand anders u iets verschuldigd is. In de praktijk gebeurt dit veel met alimentatiezaken. Als u recht heeft op alimentatie op grond van een vonnis, dan kunt u een deurwaarder inschakelen op het moment dat deze alimentatie niet (meer) betaald wordt.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven