fbpx
Ga naar content

Aanmanen & incassokosten: Veelgestelde vragen

Nee, maar de wet legt de bewijslast bij de verzender van de aanmaning. Waar het om gaat is dat de eiser aannemelijk maakt dat hij de aanmaningen heeft verzonden en de andere partij die heeft ontvangen. In de praktijk wordt dit al aangenomen wanneer er meerdere aanmaningen verzonden zijn en niet retour zijn ontvangen.

Als u zelf de eiser bent is het verstandig om een aanmaning aangetekend of per fax te versturen en het faxbewijs te bewaren.

Een vordering wordt opeisbaar wanneer de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Als er geen betalingstermijn is overeengekomen is een factuur opeisbaar dertig dagen na ontvangst van de factuur. Om vervolgstappen te kunnen nemen tegen een niet betalende debiteur (schuldeiser), zal de debiteur in juridische termen ‘in verzuim' moeten komen te verkeren.

Om vervolgstappen te kunnen nemen tegen een niet betalende debiteur (schuldeiser), zal de debiteur in juridische termen ‘in verzuim' moeten komen te verkeren. Dat wil zeggen dat min of meer komt vast te staan dat de schuldenaar zijn (betalings)verplichting niet nakomt.

En om staan van ‘verzuim' te geraken schrijft de wet voor dat een schuldenaar ‘in gebreke' moet zijn gesteld. Dit houdt in dat de schuldenaar alsnog in de gelegenheid moet worden gesteld om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Dit is wat er feitelijk gebeurt door een aanmaning te sturen.

Het verzuim treedt ook in wanneer een schuldenaar kenbaar maakt dat hij niet tot nakoming van zijn verplichtingen zal overgaan of wanneer nakoming in het geheel niet meer mogelijk zal zijn.

In principe kan de vordering enkel worden verhoogd met het bedrag dat u ofwel aan buitengerechtelijke kosten met de schuldeiser bent overeengekomen, dan wel het bedrag dat volgens een bepaalde staffel (het zogenaamde Rapport Voorwerk II) in rekening mag worden gebracht.

Alle overige kosten worden geacht onderdeel uit te maken van deze buitengerechtelijke kosten. Enkel de leges (bijvoorbeeld de kosten voor het opvragen van een uittreksel uit de Kamer van Koophandel) mogen extra in rekening worden gebracht.

Buitengerechtelijke kosten zijn een soort schadevergoeding voor de redelijke werkzaamheden die tot doel hebben om u als schuldenaar vóór het starten van een gerechtelijke procedure tot betaling te bewegen. Het kan dan gaan om werkzaamheden die de schuldeiser zelf heeft moeten verrichten, maar het kan ook gaan om werkzaamheden van een incassobureau of deurwaarder.

Een aanmaning is een mededeling waarin een schuldeiser de schuldenaar verzoekt of sommeert om zijn verplichting na te komen. Vaak zal die verplichting zijn dat er nog iets betaald moet worden, maar het kan ook voorkomen dat men wordt aangemaand om iets te doen of om juist iets na te laten.

Maak kennis met onze scheidingsexperts

De drie beloftes van Judex

  • ONTZORGING

    Van oriëntatie tot afwikkeling: Judex biedt een totaaloplossing die ontzorgt.

  • PERSOONLIJK

    Service van Judex is altijd persoonlijk en afgestemd op uw specifieke behoeften.

  • KWALITEIT

    Judex werkt alleen samen met de beste gecertificeerde deskundigen.

Uw scheiding is in deskundige handen

Lees meer over onze kwaliteitskeurmerken
Terug naar boven