Ga naar content

Betaal niet zomaar allerlei incassokosten

Wie kent de situatie niet? U bent vergeten een bepaalde factuur te betalen en wegens omstandigheden heeft u ook niet tijdig gereageerd op een aanmaning. U treft vervolgens bij de post een pittig geformuleerde sommatiebrief aan van een incassobureau of deurwaarder.

Niet alleen wordt u gesommeerd om de openstaande factuur te betalen, maar bovendien moet u nu ook allerlei bijkomende kosten betalen. Het gaat dan om kosten als: (wettelijke) rente, buitengerechtelijke kosten, administratiekosten, bureaukosten, dossierkosten, regelingskosten etc. Om verdere problemen te voorkomen besluit u het aangegeven totaalsaldo uit de incassobrief maar te betalen. Terecht? Vaak niet.

Wettelijke of contractuele rente (vaak op basis van gehanteerde algemene voorwaarden) bent u in principe wel verschuldigd. Dit geldt ook voor de zogenaamde buitengerechtelijke kosten. Deze kosten worden vaak aan de hand van een richtlijn in rekening gebracht en bedragen bij een vordering tot 250 euro bijvoorbeeld 44,03 euro (inclusief BTW).

Maar sommige incassobureaus of deurwaarders schromen niet om u daarnaast nog andere kosten in rekening te brengen onder benamingen als: administratiekosten, bureaukosten, dossierkosten etc. Deze kosten worden in feite geacht onderdeel uit te maken van de eerdergenoemde buitengerechtelijke kosten. U hoeft deze kosten dus niet te betalen.

Betaal daarom niet zomaar allerlei incassokosten. Ga na of u deze kosten redelijkerwijs ook echt verschuldigd bent. Neem bij twijfel contact op met een gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Job Leijten is gerechtsdeurwaarder.

Terug naar boven