Ga naar content

Deurwaarder aan deur. Wat nu?

Laatst werd er bij ons aangebeld. Mijn vrouw deed open en riep naar mij dat er een deurwaarder voor de deur stond! Hij kwam beslag leggen op de inboedel ten laste van een meneer die vroeger op het adres woonde waar ik nu woon.

Enigszins lachend kwam ik naar beneden, en begroette de man, waarna de collega deurwaarder (wat hij zelf niet doorhad overigens) mij vertelde wie hij was en wat hij kwam doen. Daarmee voldeed hij direct aan twee eisen die aan de deurwaarder wordt gesteld: hij moet zichzelf identificeren en het doel van zijn komst uiteenzetten.

Identificatieplicht

Door aan te geven wie hij is, en dat hij gerechtsdeurwaarder is, voldoet de deurwaarder aan de eerste eis. Bij twijfel kunt u de deurwaarder om zijn identiteitsbewijs vragen. Dit is een grijs pasje met de foto van de deurwaarder, uitgegeven door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ik heb de deurwaarder uitgelegd dat de betrokken persoon iemand was die reeds ingeschreven stond uit de periode dat het huis nog een studentenwoning was, maar feitelijk niet hier verbleef. Mijn vrouw en ik hadden dat al bij de gemeente gemeld. De deurwaarder bevestigde dat het adres door de gemeente inderdaad ‘in onderzoek’ was gesteld, maar wilde dit zelf even vaststellen.

De deurwaarder zou de gemeente ook van zijn bevindingen op de hoogte brengen wat er waarschijnlijk toe zou leiden dat de persoon als ‘vertrokken onbekend waarheen’ zou worden ingeschreven. Ik zou daarna niet meer met de komst van de deurwaarder te maken krijgen.

Basisregels waaraan deurwaarder zich moet houden

Vaker komt het voor dat de deurwaarder wel de juiste persoon treft. Bent u degene ten laste van wie de deurwaarder beslag komt leggen dan gelden in grote lijnen de volgende regels:

1.
Als een deurwaarder beslag komt leggen, dan doet hij dat op basis van een gerechtelijk vonnis. Dit vonnis moet hij bij zich hebben.

2.
De deurwaarder heeft toegang tot elke plek in de woning. Als u weigert kan de deurwaarder de politie en de slotenmaker bellen om alsnog de gewenste toegang te krijgen. Hieronder valt ook het openmaken van een door de deurwaarder in de woning aangetroffen kluis.

3.
De deurwaarder mag beslag leggen op alles wat hij aantreft, tenzij ter plaatse onomstotelijk wordt aangetoond dat het object in eigendom aan een ander toebehoort. Als u dit niet direct kunt aantonen, maar u maakt wel melding van het feit dat de betreffende zaak niet van u is, zal de deurwaarder hier aantekening van maken.

U krijgt dan de gelegenheid om op een later tijdstip met bewijs te komen waaruit blijkt dat een ander eigenaar is van het betreffende object. In dat geval zal de deurwaarder het beslag op de betreffende zaak alsnog laten vervallen.

4.
Wanneer de belastingdienst of andere deurwaarder al eerder beslag gelegd hebben, kan de volgende deurwaarder daar gewoon weer beslag op leggen. Na verkoop van de spullen verdelen de deurwaarders de opbrengst namelijk. Het is dus niet zo dat wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Tot zover een aantal belangrijke basisregels. Maar het beste is natuurlijk te voorkomen dat een deurwaarder bij u aan huis moet komen, door te betalen of een regeling te treffen.

Job Leijten is gerechtsdeurwaader bij Nedland Gerechtsdeurwaarders & IncassoUw reactie is welkom op info@nedlandgdw.nl.

Terug naar boven