Ga naar content

Deurwaarder maakt de borst nat

Eind juli is er op initiatief van minister Hirsch Ballin van Justitie bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat erop gericht is om de rechtspraak toegankelijker te maken voor de gewone burger.

Naar rechter zonder advocaat 

In dit voorstel wordt ondermeer de bevoegdheid van de kantonrechter uitgebreid om zaken te behandelen. Nu kunnen veel zaken met een waarde tot 5.000 euro worden voorgelegd aan de kantonrechter. In het wetsvoorstel gaat dit bedrag omhoog naar 25.000 euro. Ook wordt voorgesteld de kantonrechter bevoegd te maken in alle geschillen over consumentenkrediet (leningen tot 40.000 euro) en over consumentenkoop. Daarnaast blijft de kantonrechter bevoegd in huur- en arbeidskwesties, ongeacht de hoogte van de vordering.

Met de invoering van dit voorstel wordt het voor u als burger makkelijker om relatief eenvoudige zaken aan de rechter voor te leggen. Bij de kantonrechter is het namelijk niet verplicht om de bijstand van een advocaat in te roepen en kunnen partijen hun zaak geheel zelfstandig bepleiten. Het kabinet vindt het belangrijk dat de laagdrempelige, efficiënte en klantvriendelijke werkwijze van de kantonrechtspraak structureel wordt versterkt.

Meer juridische dienstverleners

De verruiming van de competentie van de kantonrechter heeft tot gevolg dat er meer dynamiek ontstaat op de markt waarop de juridische hulpverlening zich beweegt. De zogenaamde competentie-grensverhoging naar 10.000 gulden in 1999 had tot gevolg dat partijen ook andere juridische dienstverleners dan advocaten inschakelden. Daarbij wordt in 71% van de gevallen door eisers gekozen voor een gerechtsdeurwaarder en in 16% voor een advocaat.

Op basis van deze gegevens is de verwachting dat een soortgelijk effect ook bij de verdere verruiming van de competentie zal optreden. Dit zal betekenen dat de advocatuur te maken krijgt met meer concurrentie. Zo zal het marktaandeel van de gerechtsdeurwaarders verder worden uitgebreid en zal deze beroepsgroep zich naar verwachting verder specialiseren op het terrein van de procesvertegenwoordiging.

Met de verruiming van de competentie wordt dus een grotere diversiteit van het aanbod van rechtshulp bereikt. De kwaliteit van de juridische dienstverlening door de bij de rechtspraak betrokken beroepsgroepen zal daarbij kritisch in de gaten worden gehouden.

De deurwaarders hadden het al drukker door de crisis en maken nu de borst nat voor de volgende golf werk. Immers, de verhoging van de competentiegrens stemt de beroepsgroep natuurlijk tot tevredenheid, maar betekent ook dat zij zich goed moet voorbereiden.

Job Leijten is gerechtsdeurwaader bij Nedland Gerechtsdeurwaarders & IncassoUw reactie is welkom op info@nedlandgdw.nl.

Terug naar boven