Ga naar content

Deurwaarders zijn wél transparant

Op 18 december 2009 verscheen een artikel in de Mr. van een advocaat die zich stoorde aan de omstandigheid dat de deurwaarders zich naar zijn opinie niet zouden hoeven te verantwoorden in de publieke discussie.

Deurwaarders, meer nog dan het rijtje juristen dat de advocaat opsomde, verantwoorden zich namelijk al jaren in de publieke discussie. Sterker nog, ook in de politieke discussie. Het twee petten argument is al zo oud als de weg naar Rome en het verleden biedt wat dit onderwerp aangaat wel degelijk garanties voor de toekomst. De deurwaarders bewijzen al jaren dat zij de verantwoordelijkheid van die twee petten met verve en trots kunnen dragen.

Bureau Financieel Toezicht

De beroepsgroep staat qua gedrag en qua uitvoering constant onder het toezicht van enerzijds het tuchtrecht en anderzijds onder het toezicht van de overheid. De overheid voert toezicht uit op financieel vlak. Dit wordt gedaan door het Bureau Financieel Toezicht. Deze instantie ziet er ondermeer op toe dat deurwaarders zorgvuldig met de gelden van derden omgaan. Dat deurwaarders rente zouden trekken is dan ook werkelijk grote flauwekul. Wellicht wel aardig te vermelden is dat deurwaarders de door hen gemaakte executiekosten in de meeste zaken voorfinancieren, met name voor de advocatuur. Dit gaat om grote sommen geld, waarvoor de deurwaarders de advocaten (en andere opdrachtgevers) geen cent rente in rekening brengen.

Het gedrag van gerechtsdeurwaarders wordt voortdurend gepeild en ter discussie gesteld door particulieren en bedrijven die uit welken hoofde dan ook met de deurwaarder te maken krijgen. Het indienen van een klacht is volstrekt kosteloos en volledig vormvrij; voor de klagenden wordt dus op geen enkele manier barrières opgeworpen.

Oftewel, als deze advocaat een klacht had over een deurwaarder, dan zou het gepast zijn geweest om daarover pas iets te openbaren nadat de tuchtcommissie over deze klacht zou hebben geoordeeld in plaats dat het niet onderbouwd en ongenuanceerd in een veelgelezen blad wordt geplaatst.

Advocaten die klagen dat ze niet van de stand van zaken op de hoogte worden gehouden weten kennelijk nog niet dat veel deurwaarders de mogelijkheid bieden om de zaken via internet op de voet te volgen. Een extremere vorm van transparantie heb ik in de financiële wereld nog niet aangetroffen.

Deurwaarders concurreren steeds meer met advocaten

In mijn opinie wordt er in het artikel van de advocaat één negatieve ervaring uitvergroot, zo die er al daadwerkelijk is. De grondslag voor het schrijven van het artikel ligt namelijk in een andere reden. Deze reden wordt door de advocaat zelf ook naar voren gehaald, te weten de nadere concurrentie van de deurwaarders.

Het staat als een paal boven water dat het verhogen van de bevoegdheidsgrens voor de deurwaarders een heel nieuwe markt met zich mee zal brengen. Begrijpelijk is dan ook dat sommige advocaten (met name diegenen die zich met incasso bezighouden) zich daardoor bedreigd voelen. De ware advocaat-ondernemer gaat echter zoeken naar de uitdagingen en kansen die ongetwijfeld ook voor de advocatuur ontstaan. De keus om de deurwaarders in het openbaar, ongefundeerd en onterecht in een kwaad daglicht proberen te stellen, lijkt mij niet de juiste wijze van concurreren.

Beste resultaat als advocaten en deurwaarders samenwerken

Tot slot, het executeren van vonnissen is niet alleen des deurwaarders. Het succes van de deurwaarder is van veel factoren afhankelijk. Het behalen van het vonnis is vaak het makkelijkste onderdeel. Persoonlijk pleit ik ervoor, en zo zijn mijn ervaringen in de praktijk overigens ook, dat het executeren van vonnissen een samenspel is van advocaat en deurwaarder. Interesse en betrokkenheid van deze beide partijen leveren de beste kans op succes. Onverhaalbaarheid van de vordering blijft echter altijd een risico…

Job Leijten is gerechtsdeurwaader bij Nedland Gerechtsdeurwaarders & Incasso. Uw reactie is welkom op info@nedlandgdw.nl.

Terug naar boven