Ga naar content

Einde aan onredelijk hoge incassokosten

Door nieuwe wetgeving zullen onredelijk hoge incassokosten tot het verleden gaan behoren.

Al jaren springt de Socialistische Partij in de bres voor de debiteur wanneer het gaat om de hoogte van de incassokosten. Vorig jaar heeft deze partij kamervragen gesteld over de woekertarieven die met name de grote incassobureau bij debiteuren in rekening brachten in incassozaken met een gering belang.

Incassokosten in een wettelijke regeling 

De lobby van de SP heeft er mede toe geleid dat er een initiatief genomen is om de hoogte van de incassotarieven in een wettelijke regeling vast te leggen. Zoals de wetsvoorstellen er nu liggen ziet het er naar uit dat er inderdaad een einde komt aan de woekertarieven en dat de wetgever vaste incassotarieven in de wet gaat opnemen. Toch dreigen de kosten voor debiteuren straks weer toe te nemen. Hoe kan dit?

Dat zit zo. Naast een nieuw wetsvoorstel gericht op de begrenzing van de incassokosten is er ook een wetsvoorstel ingediend dat betrekking heeft op de zogenaamde griffierechten. Griffierecht is het bedrag dat de rechtbank in eerste instantie bij een schuldeiser in rekening brengt op het moment dat hij een vordering indient bij de rechtbank. Hoe hoger de vordering (het belang), des te hoger deze griffierechten zijn. Deze griffierechten moeten uiteindelijk vaak betaald worden door de schuldenaar in de vorm van een proceskostenveroordeling die de rechter de verliezende partij kan opleggen.

Hogere griffierechten bij rechtbanken? 

Nu had de wetgever in al haar wijsheid besloten dat de griffierechten flink zouden moeten worden verhoogd. Het tarief dat in eerste instantie werd voorgesteld bedroeg bij vorderingen van 0 tot 1.250 euro een griffierecht van maar liefst 280 euro. Dit overstijgt zelfs het hoogste woekertarief dat de incassobureaus hanteerden bij lage vorderingen. Waarom stelde de SP bij het opstellen van dit wetsvoorstel geen vragen?

Gelukkig zijn er een paar mensen wakker geworden en hebben ingezien dat het nu juist diezelfde debiteuren zijn die het kind van de rekening zouden worden wanneer dit voorstel door zou gaan. Immers, het voordeel voor de debiteur dat met het wegvallen van onredelijke incassokosten zou zijn bewerkstelligd, zou met deze wetgeving weer volledig ongedaan worden gemaakt.

Een hernieuwd voorstel is ingediend. De griffierechten worden, ook in de zaken met een lager belang weliswaar hoger, maar niet zodanig veel dat dit onredelijk zou zijn ten opzichte van de debiteur. En laten we wel wezen. Met de debiteur moeten we eigenlijk geen medelijden hebben. Op tijd betalen wat je verschuldigd bent is nu eenmaal de normaalste zaak van de wereld (of zou dat moeten zijn).

Verschil in griffierechten bij natuurlijke personen en rechtspersonen 

Wel aardig om te vermelden is dat er een nieuw onderscheid wordt voorgesteld. Is de eisende partij een rechtspersoon (bijvoorbeeld een B.V.) dan wordt er in bijna alle gevallen tweemaal zoveel griffierecht geheven, dan wanneer een privé persoon de eisende partij is.

Tip voor de rechtspersoon die veel vorderingen per jaar aanbrengt bij de rechtbank: draag uw vordering over aan een natuurlijk persoon. Tip voor debiteuren: betaal gewoon op tijd dan heb je met al het hiervoor genoemde gedoe niets te maken.

Job Leijten is gerechtsdeurwaader bij Nedland Gerechtsdeurwaarders & IncassoUw reactie is welkom op info@nedlandgdw.nl.

Terug naar boven