Ga naar content

Loonbeslag? Dit moet u als werkgever weten

Als werkgever kunt u worden geconfronteerd met een deurwaarder die u verplicht tot het inhouden van een deel van het salaris van een van uw medewerkers. Dit is op zich een opmerkelijk beslag omdat u als werkgever niet bij het conflict tussen uw werkgever en de derde partij betrokken bent, maar door de deurwaarder wel verplicht wordt om iets te doen.


Tot 1992 geen loonbeslag

Voor 1992 bestond deze beslagmaatregel niet. In deze tijd is het echter aan de orde van de dag en worden de meeste vorderingen op particulieren door middel van een loonbeslag geïncasseerd.

Verklaring derdenbeslag

Om het voor de deurwaarder mogelijk te maken vast te stellen wat u als werkgever moet inhouden ontvangt u bij de beslaglegging een formulier (de zogenaamde verklaring derdenbeslag) waarin u moet invullen wat de inkomsten van de betrokkene zijn. Dit formulier moet u uiterlijk na vier weken retourneren aan deurwaarder.

Doet u dat niet, dan kan de deurwaarder u in gebreke en verzuim stellen. Zou u dan nog niet meewerken, dan kan de deurwaarder besluiten om u te dagvaarden en kunt u door de rechter veroordeeld worden tot betaling van het bedrag dat uw werknemer op dat moment verschuldigd is.

Retourneert u de verklaring, maar houdt u de verschuldigde bedragen niet in of draagt u deze niet af, dan kan de deurwaarder u dagvaarden tot betaling van de bedragen die u tot dat moment had moeten inhouden en afdragen.

Werkgever moet verplicht meewerken aan loonbeslag

Deze maatregelen zijn natuurlijk door de wet mogelijk gemaakt om de werkgever te verplichten mee te werken aan een loonbeslag. De kosten die dit voor de werkgever met zich mee brengen kunt u niet op iemand verhalen (tenzij u dit met uw werknemer bent overeengekomen).

Het komt regelmatig voor dat er meerdere beslagen op het loon van een medewerker worden gelegd. Voor beslagen gelegd door gerechtsdeurwaarders geldt dat de oudst beslagleggende deurwaarder de gelden int en verdeelt.

U vult in dat geval de verklaring derdenbeslag van de oudst beslagleggende deurwaarder in. De nieuwe beslaglegger zal zich dan aanmelden bij de verdelende deurwaarder. Voor de werkgever verandert er dan niets, anders dan dat het aantal inhoudingen zal toenemen, nu de vordering waarvoor beslag gelegd werd, dan hoger wordt.

Tot slot een aantal tips voor het geval u als werkgever met een loonbeslag geconfronteerd wordt:

  • De inhoudingverplichting voor u als werkgever ontstaat direct na de beslaglegging, dus zorg ervoor dat uw salarisadministrateur direct op de hoogte is van de beslaglegging
  • Bij vragen of opmerkingen over de beslaglegging kunt u contact opnemen met het deurwaarderskantoor. Zij zullen uw vragen kunnen beantwoorden en u eventueel helpen met het invullen van de verklaring derdenbeslag.
  • Meng u niet in een discussie tussen uw werknemer en de beslaglegger. Verwijs uw medewerker naar de deurwaarder.
  • Neem in de arbeidscontracten een bepaling op dat wanneer er loonbeslag gelegd wordt, er een bedrag aan behandelingskosten in rekening mag worden gebracht. Noem daarbij een minimumbedrag. 
  • Als u iets van een werknemer te vorderen hebt, leg dit dan schriftelijk vast. Het is een werkgever toegestaan om een vordering te verrekenen, tenminste wanneer aangetoond kan worden dat de vordering van de werkgever stamt van vóór het tijdstip van beslaglegging. Vul dit dan ook in op de verklaring met overlegging van bewijsstukken.

Job Leijten is gerechtsdeurwaader bij Nedland Gerechtsdeurwaarders & IncassoUw reactie is welkom op info@nedlandgdw.nl.

Terug naar boven