Ga naar content

Wanbetalers zorgpremies opgepast!

Vanaf 1 september 2009 is nieuwe regeling voor wanbetalers van zorgpremies in werking getreden. Verzekerden die hun zorgpremie zes maanden of langer niet hebben betaald, worden door de zorgverzekeraar aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ vaardigt dan een dwangbevel uit dat per post aan de wanbetaler verzonden wordt en houdt vervolgens maandelijks een zogenaamde bestuursrechtelijke premie in op het inkomen totdat de wanbetaler zijn schuld heeft afbetaald bij de zorgverzekeraar.

Bestuursrechtelijke premie

De bestuursrechtelijke premie die de wanbetaler aan het CVZ moet betalen is 130% van de standaard zorgverzekeringspremie. Het is de bedoeling dat de wanbetaler door deze dure premie wordt aangespoord om zijn betalingsachterstand zo snel mogelijk in te lopen. De standaard zorgverzekeringspremie is de gemiddelde premie die zorgverzekeraars vragen. Voor 2009 bedraagt de standaardpremie 100,75 euro per maand. De bestuursrechtelijke premie in 2009 is daarmee 130,98 per persoon, per maand. Het CVZ houdt de bestuursrechtelijke premie in op het loon, de uitkering of het pensioen van de wanbetaler.

Centraal Justitieel Incasso Bureau

Heeft de wanbetaler geen inkomsten dan ontvangt hij maandelijks een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) waarmee hij zelf de premie moet overmaken. Ook als het inkomen van de wanbetaler onvoldoende is om de bestuursrechtelijke premie in te houden, ontvangt de wanbetaler hiervoor een acceptgiro. Wordt er niet betaald dan stuurt het CJIB de zaken rechtstreeks naar de gerechtsdeurwaarders. De kantonrechter komt er dus niet meer aan te pas.

Voor mensen die op of onder het sociaal minimum leven en de bestuursrechtelijke premie niet kunnen opbrengen, geldt een aangepaste regeling. Dit zijn voornamelijk mensen met een uitkering op bijstandsniveau. Het CVZ houdt dan alleen de standaard zorgpremie in op de uitkering. Het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de standaard zorgpremie moet echter wel betaald worden. De incasso daarvan geschiedt door/via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).

Het CVZ stopt met inhouden van de bestuursrechtelijke premie als de zorgverzekeraar de wanbetaler afmeldt bij het CVZ. Dit gebeurt als de wanbetaler zijn schuld heeft afgelost of hij schuldhulpverlening heeft aangevraagd. Zowel de wanbetaler als de werkgever, uitkeringsinstantie of het pensioenfonds ontvangen een bericht dat de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt.

Job Leijten is gerechtsdeurwaader bij Nedland Gerechtsdeurwaarders & IncassoUw reactie is welkom op info@nedlandgdw.nl.

Terug naar boven