fbpx
Ga naar content

Wanneer moet een factuur betaald zijn?

Met ingang van 16 maart a.s. gelden er wettelijke betalingstermijnen tussen bedrijven en tussen bedrijven en de overheid. Als u geen specifieke betalingsafspraken met uw klant gemaakt heeft, kunt u zich dus op deze nieuwe regels beroepen.
 
Wettelijke betalingstermijn: 30 dagen

De wettelijke hoofdregel luidt dat een factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum betaald moet worden. Een langere betalingstermijn is alleen mogelijk als beide partijen dit nadrukkelijk afspreken en deze termijn niet kennelijk onbillijk is tegenover de schuldeiser. Een kortere betalingstermijn kan zonder meer overeengekomen worden.

Ook voor transacties tussen bedrijven en de overheid geldt met ingang van 16 maart a.s. een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Van deze termijn kan vrijwel niet afgeweken worden.

Minimale incassokosten bij te late betaling: 40 euro

Als uw schuldenaar uw factuur niet of te laat betaald, dan mag u een standaardvergoeding van minimaal 40 euro aan incassokosten in rekening brengen. Hiervoor hoeft u geen aparte aanmaning of sommatie te sturen. Dit bedrag is verschuldigd op de dag nadat de betalingstermijn is verstreken.

Voor bedragen hoger dan 267 euro geldt dat de incassokosten een percentage van de factuur bedragen:

  • Over de eerste 2.500 euro mag maximaal 15% aan incassokosten worden berekend;
  • Over de volgende 2.500 euro mag maximaal 10% aan incassokosten worden berekend;
  • Over de volgende 5.000 euro mag maximaal 5% aan incassokosten worden berekend;
  • Over de volgende 190.000 euro mag maximaal 1% aan incassokosten worden berekend;
  • Over een bedrag boven de 200.000 euro mag maximaal 0,5% aan incassokosten worden berekend met een maximum van 6.775 euro.

De incassokosten op basis van bovenstaande staffel zijn alleen verschuldigd als de schuldenaar te laat is met betalen, hij een aanmaning ontvangen heeft en hij vervolgens niet binnen 14 dagen na deze aanmaning betaald heeft. Let op: in deze aanmaning moet u melding maken van het feit dat er incassokosten in rekening zullen worden gebracht als er niet alsnog binnen 14 dagen betaald wordt.

Dit artikel is geschreven door de redactie van Judex.nl. Uw vragen of reactie zijn welkom op info@judex.nl

Terug naar boven