Ga naar content

Nieuwe asielprocedure per 1 juli 2010

Lang niet iedereen is bekend met het feit dat Nederland een zeer streng vreemdelingenbeleid voert met name op het gebied van het aanvragen van asiel.

In dit asielbeleid zit ook een vreemde tegenstelling. Zo wordt een asielverzoek in het algemeen afgewezen als de asielzoekende onvoldoende gedocumenteerd is. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van reis- of identiteitspapieren. Op zich is dit best begrijpelijk. Maar als een asielzoeker wel over voldoende reis- en identiteitspapieren beschikt, bestaat het risico dat hij of zij niet als vluchteling wordt gezien omdat de asielzoekende met zijn papieren lijkt op een ‘gewone burger’.

Nieuwe asielprocedure

Per 1 juli 2010 kennen we in Nederland een nieuwe asielprocedure. Deze procedure duurt acht dagen (in plaats van 48 uur). Alle asielzoekenden moeten zich melden bij de zogenaamde Centrale Ontvangstlocatie in Ter Apel en worden daarna verwezen naar de Proces Opvanglocatie in Gilze, Wageningen of Ter Apel in afwachting van een aanvraagprocedure in een aanmeldcentrum.

Na aanmelding, met uitzondering van het aanmeldcentrum bij luchthaven Schiphol, kan het een paar weken of zelfs maanden duren voor de procedure wordt gestart in verband met een rust en voorbereidingstijd en de capaciteit van de aanmeldcentra. De vluchtelingen die zich melden op luchthaven Schiphol worden gedetineerd.
Per 1 juli zijn er drie aanmeldcentra in het land: Ter Apel, Zevenaar en Den Bosch. Het verschil met het aanmeldcentrum Schiphol is dat de asielzoekenden meer rust en voorbereidingstijd krijgen en niet gedetineerd zijn.

Asielzoekende heeft recht op advocaat

Ook asielzoekenden hebben een vrije advocatenkeuze maar via de Raad voor Rechtsbijstand zal elke asielzoekende aan het begin van de procedure worden gekoppeld aan een advocaat. Aan het eind van de acht dagen komt er een beslissing waartegen beroep bij de rechtbank mogelijk is. In de beroepsprocedure bij de rechtbank mag eventueel nieuwe informatie worden ingebracht.

Tot slot: Asiel moet in de regel meteen binnen twee dagen na aankomst in Nederland worden aangevraagd. Als dat niet is gebeurd dan kan de asielzoekende de tijd het beste gebruiken om concreet bewijs te verzamelen over zijn individuele redenen om te vluchten. Feitelijk wordt van elke asielzoekende verwacht dat alle informatie logisch en volledig wordt gegeven.

Heeft u zelf een vraag over vreemdelingenrecht of asiel? Neem gerust vrijblijvend contact op met Zumpolle Advocaten en vraag naar Jelle Walther of Hanno Bos. Zij zijn beide als advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en asiel.

Terug naar boven